LR ĮMONĖ PLANUOJA ĮDARBINTI IŠ ES ŠALIŲ DARBUOTOJUS

Darbuotojai Atsakė: Eglė Paulauskytė 2015-08-05
LR Įmonė planuoja įdarbinti iš ES šalių darbuotojų (Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Kroatija). Bus sudaroma nuotolinė darbo sutartis. Jie dirbs savo šalyje.
Klausimas būtų dėl Sodros įmokų, ar LR įmonė privalo mokėti Sodros įmokas į Lietuvos biudžetą, ar gali mokėti kiekvienoje šalyje atskirai pagal jų taikomus mokesčius? Kokias deklaracijas Sodrai reikės pateikti?
Eglė Paulauskytė
Jūsų nurodytu atveju darbuotojui taikomi valstybės, kurioje asmuo faktiškai dirba socialinės apsaugos teisės aktai (EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 883/2004, 2004 m. balandžio 29 d., dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ), todėl socialinio draudimo mokesčiai mokami atitinkamoje šalyje, kurios piliečiai yra darbuotojai ir kur faktiškai dirba (Lietuvoje nemokami), pagal tos Šalies teisės aktus.
Teisės aktais nėra detaliai nustatyta dėl deklaracijų/pranešimų Lietuvos SODRAI teikimo tokiu atveju, kai kurie Sodros darbuotojai nurodo, kad jokie pranešimai nėra reikalingi, kiti gi nurodo, kad Lietuvos teritoriniam SODROS skyriui dėl minėto darbuotojo turi būti teikiamas pranešimas 2-SD, kad taikoma socialinė apsauga pagal ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus (priežasties kodas – 05), tai yra, kai vadovaujantis šių Reglamentų nuostatomis apdraustajam nebetaikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje. Apdraustojo draudimo taikymą pagal ES valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktus patvirtina atitinkamos Šalies kompetentingos įstaigos išduotas Pažymėjimas dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų A1.  Kadangi teisės aktais nėra detaliai reglamentuota pranešimų teikimo tvarka, pareiga, SODROS oficialaus išaiškinimo nėra, o SODROS darbuotojos konsultuoja skirtingai, siūlytina, su įmone aptarnaujančia SODROS specialiste raštu pasitikslinti, ar pranešimai yra reikalingi, ar jų nebus reikalaujama, o taip pat atitinkamos Šalies kompetentingoje įstaigoje gauti pažymą dėl taikytinų teisės aktų ir atitinkamais metais už darbuotojus sumokėtus socialinio draudimo mokesčius.
Pažymėtina, kad šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio, todėl dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai