AR DIRBANT NUO 05:00 IKI 14:00 H, VALANDA NUO 05:00 IKI 06:00 SKAITOSI NAKTINIU TARIFU?

Darbuotojai Atsakė: Eglė Paulauskytė 2015-07-29
Darbo kodekas rašo, kad naktiniu darbu laikomas darbas, jeigu bent trys darbo valandos tenka nakties laikui (nakties laikas - 22.00 - 6.00 val.). Tad jeigu aš dirbu nuo penkių ryto iki dviejų dienos, ar ta valanda nuo penkių iki šešių yra apmokestinama kaip naktiniu tarifu?
Eglė Paulauskytė
Darbo kodekso 154 straipsnio 1 dalis nustato, kad nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo 22:00 ir 6:00. To paties straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, kad naktiniu laikomas darbas, jeigu trys darbo valandos tenka nakčiai. Naktinio darbo sąvoka yra susijusi su tam tikrais apribojimais bei garantijomis, t. y. dirbti naktį draudžiama skirti asmenis iki 18 metų, asmenis, kuriems neleidžiama dirbti naktį pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, taip pat skiriant darbui naktį reikalingi tam tikrų grupių darbuotojų sutikimai (neįgalių darbuotojų, nėščių ar neseniai pagimdžiusių moterų, darbuotojų, kurie augina vaikų iki trejų metų ar darbuotojų, kurie vieni augina vaiką iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų), naktinio darbo laikas trumpinamas viena valanda, darbuotojų, kurie dirba naktį, sveikata turi būti tikrinama kasmet.
Padidintas apmokėjimas už nakties darbą sietinas su nakties laikotarpiu nuo 22:00 val. iki 6:00 val., t. y. padidintas darbo užmokestis (pusantro darbuotojo darbo užmokesčio) mokėtinas už kiekvieną darbo valandą tenkančią minėtam nakties laikotarpiui. Taigi, darbuotojui dirbant nuo 5:00 val. iki 14:00 val., viena valanda nuo 5:00 val. iki 6:00 val. apmokėtina pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžiu, likusiu darbo laiku mokamas darbuotojo darbo užmokestis.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai