AR GALIU PARDAVINĖTI NAUJUS DRABUŽIUS INTERNETU IR DIRBTI OFICIALIAI KITOJE ĮMONĖJE?

Darbuotojai Atsakė: Eglė Paulauskytė 2016-01-13
Prekyba internetu (per Facebook) būtų kaip papildoma veikla. Ar tokiu atveju reikia informuoti oficialų darbdavį, išimti verslo liūdijimą?
Eglė Paulauskytė
Jūsų nurodyta veikla (prekyba internetu) galite verstis įregistravę individualią veiklą pagal pažymą (verslo liudijimas internetinei prekybai, neatsižvelgiant į tai kokiomis prekėmis ketinama prekiauti, nenumatytas) arba įsteigę juridinį asmenį, pavyzdžiui, individualią įmonę, mažąją bendriją ar uždarąją akcinę bendrovę. Konkretų juridinio asmens teisinės formos pasirinkimą lemia įvairios aplinkybės, kurias turite įvertinti norėdami pradėti verslą. Faktas, kad darbo santykiais esate susijęs su darbdaviu, neturi įtakos Jūsų papildomai veika. Tiesiog būtina ją tinkamai įregistruoti.
Jeigu nurodytą veiklą norėtumėte vykdyti pagal individualios veiklos pažymą, turėtumėte informuoti savo nuolatinės gyvenamosios vietos Valstybinės mokesčių inspekcijos skyrių apie vykdomą individualią veiklą ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną, pateikdamas Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą FR0792 formą. Individualios veiklos pažyma išduodama per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Įregistravus gyventoją Mokesčių mokėtojų registre, jam yra išduodama Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo FR0468 formos pažyma.
Atkreiptinas dėmesys, kad prekyba internetu turi tam tikrų ypatumų, kadangi sutartys yra sudaromos elektroniniu būdu. Sutarčių sudarymą elektroniniu būdu reglamentuoja LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintos Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės ir Civilinis kodeksas.
Turėtumėte atkreipti dėmesį ir į tai, jog Jūsų būsima veikla neturėtų glaudžiai sietis su oficialios Jūsų darbovietės vykdoma veikla. Reikiamą informaciją galite rasti Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatyme.
Pažymėtina, kad ši konsultacija yra bendrojo pobūdžio, todėl išsamesnės konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai