DARBO GRAFIKO SUDARYMAS

Darbuotojai Atsakė: Dr. Tomas Bagdanskis 2013-10-17
Dirbant 0,5 etato darbo dienos skirtos 3 po 8 val. ir sudarant darbo grafiką buvo stengiamasi kuo daugiau sujungti nedarbo ir darbo dienų. Pvz. pagal galimybes 3 dienas atidirbi ir kitos yra išeiginės. Šiuo metu bandoma darbo dienas išskirstyti, pvz. vieną dieną dirbi vieną ne, vėl dirbi ir vėl ne, tada 2 išeiginės, ir taip visą mėn. Ar galima tai užprotestuoti, jei darbo sutartyje nėra nustatytas darbo grafikas?
Dr. Tomas Bagdanskis
Advokatų profesinės bendrijos „Bagdanskis iLAW“ advokatas, vadovaujantis partneris.
Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – DK) 147 str. 1 d. nustatyta, jog „kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės, įstaigos, organizacijos darbo tvarkos taisykles. Darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija, suderinusi su įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų atstovais (Kodekso 19 straipsnis) arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. To paties straipsnio 3 dalis nurodo, jog „darbo grafikai paskelbiami viešai įmonių ir jų padalinių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šių grafikų įsigaliojimo. Kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra, − darbo tvarkos taisyklėse gali būti nurodyti atvejai, kai darbo grafikai paskelbiami ne vėliau kaip prieš savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo. Įmonėse, įstaigose, organizacijose, atskiruose cechuose, baruose, kuriuose taikoma suminė darbo laiko apskaita, ir darbams, kuriems taikoma suminė darbo laiko apskaita, darbo grafikai paskelbiami viešai įmonių ir jų padalinių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo“.

Darbo grafikų nustatymas įmonėje įstaigoje ar organizacijoje yra darbdavio teisė, tačiau darbo pamainų grafikai turi būti derinami su įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojų atstovais arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka (DK 147 str. 1 d., 230 str.). Kita vertus, įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje nesant darbuotojų atstovų, o kolektyvinėje sutartyje nesant įtvirtintos darbo grafikų derinimo bei tvirtinimo tvarkos, darbo grafikus darbdavys gali tvirtinti savo nuožiūra, atsižvelgiant į tolygų pamainų keitimąsi, darbo grafikų nustatymo terminus ir kitus reikalavimus.

Taigi būtent darbdavys nustato darbovietėje darbo tvarką, siekdamas efektyviausio įmonės veiklos vykdymo. Kadangi Jūsų darbo sutartyje neaptarta, kada konkrečiai darbdavys privalo suteikti poilsio dienas, laikytina, jog pagal pateiktą situaciją darbdavys nepažeidžia nei imperatyvių darbo kodekso, nei Jūsų darbo sutarties nuostatų.
Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai