DĖL VEIKLOS TIPO PASIRINKIMO

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2014-07-12
Nesiseka išgauti informacijos koks individualios veiklos tipas tinkamas virtualioms žaidimų paslaugoms pardavinėti? Žaidimo serveryje pardavinėjamos paslaugos kurios suteikia tam tikras privilegijas.
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 7 dalies nuostatomis, individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Gyventojas gali vykdyti bet kokios rūšies individualią veiklą, net ir tą veiklą, kuriai vykdyti reikalinga licencija ar bet koks kitas leidimas, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato, kad konkrečią veiklą gyventojas gali vykdyti tik įsteigęs juridinį asmenį. Gyventojas, prieš pradėdamas vykdyti tam tikros rūšies veiklą, turėtų pats pasitikslinti šią veiklą kuruojančiose institucijose apie reikalavimus jo norimai vykdyti veiklos rūšiai.

Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato, kad paklausime nurodytą veiklą galima vykdyti tik įsteigus juridinį asmenį, minėtą veiklą gyventojas galėtų vykdyti įsiregistravęs individualią veiklą pagal pažymą.

Gyventojas, norėdamas vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną privalo apie tai informuoti mokesčių administratorių, pateikdamas Fizinio asmens prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą (formą REG812). Formoje REG812 turi būti nurodytas vykdomos veiklos (-ų) (jei vykdomos kelios veiklos) rūšies kodas (-ai) pagal norimos vykdyti veiklos kodą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, kurį galima rasti Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje www.stat.gov.lt.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai