AR REIKALINGA VYKDANT INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ PAJAMAS PAGRĮSTI JAS ĮRODANČIAIS DOKUMENTAIS IR KAIP TAI PADARYTI KAI JŲ NĖRA?

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2014-09-25
Pamesti kvitai, užsakovų atsisakymas juos pasirašinėti.
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Pagal gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių (toliau – BA taisyklės) nuostatas, gyventojai vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, gautas individualios veiklos pajamas ir patirtas išlaidas pagal turimus apskaitos dokumentus turi apskaityti Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale (toliau – Žurnalas). Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, pardavęs prekę ar suteikęs paslaugą, kiekvienam prekių ar paslaugų pirkėjui, neatsižvelgiant į tai, ar jis pageidauja gauti dokumentą, ar ne, privalo išrašyti ir išduoti vieną iš apskaitos dokumentų: sąskaitą faktūrą; PVM sąskaitą faktūrą (išrašo asmuo įsiregistravęs pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju); kasos aparato kvitą (kai pajamoms apskaityti naudojamas kasos aparatas). Pažymėtina, kad iki 2014 m. gegužės 1 dienos gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, pajamoms apskaityti galėjo išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą FR0508 forma (toliau – Kvitas). Nuo 2014 m. gegužės 1 d., pasikeitus BA taisyklių nuostatoms dėl apskaitos dokumentų naudojimo, gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, Kvito kaip apskaitos dokumento naudoti ir išrašyti nebegali.

Išrašant privalomus apskaitos dokumentus, pirkėjo parašas nėra privalomas. Vienas apskaitos dokumento egzempliorius išduodamas pirkėjui, o kitas egzempliorius lieka – pardavėjui. Gyventojai, vykdantys individualią veiklą, privalo saugoti apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos pajamos ir išlaidos bei apskaitos registrus – Žurnalus teisės aktuose nustatytą laiką – ne mažiau kaip 10 metų.
Pagal šias nuostatas, individualios veiklos pajamos turi būti pagrįstos pagal išrašytus minėtus apskaitos dokumentus, o šį dokumentą praradus, pagal pirkėjo turimo egzemplioriaus patvirtintą kopiją. Neturint šių apskaitos dokumentų, gautos pajamos privalo būti apskaitytos pagal kitus turimus dokumentus ar faktinius duomenis, pvz., faktiškai gautus pinigus, pagal bankinius pavedimus ar kitus pinigų gavimą patvirtinančius dokumentus, pagal sudarytas sutartis, užsakymus ir kitus duomenis.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai