SASKAITOJE FAKTŪROJE FIZINIS ASMUO

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2014-12-09
Nuo 2014 gegužės 1 d. asmenys vykdantys individualią veiklą pagal pažimą nebegali išduoti vien tik pinigų priėmimo kvito, būtina ir sąskaita faktūra. Jei fizinis asmuo nenori identifikuoti nei asmens kodo nei vardo pavardės. Ar galima rekvizituose Gavėjas rašyti subendrintai ,,pardavimas fiziniam asmeniui"? Ar būtina iš asmens sužinoti vardą pavardę?
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Įsigaliojus Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus) buhalterinės apskaitos taisyklių pakeitimo nuostatoms, nuo 2014-05-01 individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai  prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito (forma FR0508) kaip apskaitos dokumento naudoti ir išrašyti nebegali. Gyventojai, vykdantys individualią veiklą ir neprivalantys naudoti (nenaudojantys) kasos aparato, pardavę prekę ar suteikę paslaugą kiekvienam  klientui privalo išrašyti sąskaitą faktūrą arba, jei asmuo (pardavėjas) yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) mokėtojas - PVM sąskaitą faktūrą. Tuo atveju, kai atsiskaitymas nesutampa su paslaugų suteikimo momentu, tai paslaugų suteikimo ar prekių perdavimo momentu gyventojas išrašo sąskaitą faktūrą (PVM sąskaitą faktūrą), kurioje turėtų būti nurodoma, kad už prekes arba paslaugas bus atsiskaitoma vėliau, o atsiskaičius vėliau, pinigų gavimo momentu išrašomas pinigų priėmimo kvitas, kurio naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340.

Jei pirkėjas yra fizinis asmuo, nevykdantis individualios veiklos ir sąskaita faktūra nėra būtina jo išlaidoms pagrįsti, tai sąskaitoje faktūroje pirkėjo vardas, pavardė ir kodas nurodomi pirkėjo pageidavimu. Vadinasi, jei pirkėjas yra fizinis asmuo ir nepageidauja nurodyti savo rekvizitų  (vardo, pavardės ir kodo), tai sąskaitoje faktūroje pirkėjo rekvizitai nenurodomi (eilutė „Gavėjo rekvizitai“ - nepildoma).

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai