MOKĖTINI MOKESČIAI UŽ TEKSTŲ REDAGAVIMĄ

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2015-05-05
Dirbu leidykloje, redaguoju tekstus. Visi mokesčiai ir mano kaip darbuotojos (24%, jei ne daugiau, žodžiu, kiek nustatyta), ir darbdavio sumokami. Atlyginimas svyruoja (mokama pagal padarytą darbą), vidurkis apie 900 eur.
Kadangi dar redaguoju papildomai (kitoms leidykloms ar įmonėms), dar nuo 2012 m. turiu individualios veiklos pažymą (821900, Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla - kaip suprantu, redagavimui atskirai nėra). Už atliktus darbus vėl reikia sumokėti nemažus mokesčius ir VMI ir socialiniam draudimui. Bet kartais išgirstu, kad kai kas už tokį darbą moka tik 5%, o ne kaip aš, atrodo, 15% ir dar kažkiek.
Galbūt nereikėjo imti pažymos, o kaip nors kitaip įforminti sutartis? Na, iš tikrųjų mokesčiai didžiuliai.
Ir dar: ar galėtumėte nurodyti visus mokesčius, tiksliau kam ir kiek reikia sumokėti, tarkim, gaunant 1000 eur. (Galbūt dar reikalinga informacija: auginu viena 15-metį vaiką). Ačiū už atsakymą.
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Jei gyventojos papildomai užsakovams (kitoms leidykloms ar įmonėms) teikiamos redaktorės paslaugos atitinka Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 7 dalyje nustatytus individualios veiklos kriterijus (savarankiškumo, tęstinumo, ekonominės naudos siekimo), tokia veikla turi būti įregistruota mokesčių mokėtojų registre, kaip individuali veikla pagal pažymą. Pajamos iš tokios veiklos apmokestinamos taikant teisės aktuose nustatytas individualios veiklos pajamų apmokestinimo nuostatas.

Individualios veiklos pajamos apmokestinamos taikant GPMĮ 6 str. 3 dalyje nustatytą 5 proc. pajamų mokesčio tarifą, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos, kurioms taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Laisvoji profesija – tai profesija, kuria reikiamą kvalifikaciją turintys gyventojai verčiasi asmeniškai, atsakingai ir profesiniu atžvilgiu nepriklausomai, teikdami intelektines paslaugas klientams ir visuomenei (pvz.: advokato, notaro, redaktoriaus, žurnalisto, vertėjo, programuotojo ir kitą panašią veiklą).

Pajamoms taikytinas 5 ar 15 proc. pajamų mokesčio tarifo dydis priklauso nuo gyventojo faktiškai atliekamų darbų (teikiamų paslaugų) pobūdžio. Pažymėtina, kad tai pačiai Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus klasei priskiriama veikla gali būti laikoma ir laisvosios profesijos veikla ir ne laisvosios profesijos veikla.

Gyventojos vykdoma redaktorės individuali veikla laikoma laisvosios profesijos veikla, todėl pajamos iš tokios individualios veiklos apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Jei gyventoja teiktų kitas su leidyba susijusias techninio pobūdžio paslaugas (pvz.,: rodyklių sudarymo, techninio teksto parengimo leidybai (spausdinimui) paslaugas), tokia veikla nebūtų laikoma laisvosios profesijos veikla, todėl šioms pajamoms būtų taikomas 5 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Apmokestinant individualios veiklos pajamas, pajamų mokestis skaičiuojamas nuo skirtumo, kuris gaunamas iš gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų atėmus GPMĮ 18 straipsnyje nurodytus, juridinę galią turinčiais dokumentais pagrįstus, leidžiamus atskaitymus, t.y. visas šiai veiklai vykdyti patirtas išlaidas, susijusias su pajamų gavimu (uždirbimu) arba sumą, lygią 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, nereikalaujant atskaitomą sumą pagrįsti dokumentais.

Mokėtina pajamų mokesčio suma apskaičiuojama metams pasibaigus iki kitų metų gegužės 1 d. užpildžius Metinę pajamų deklaraciją GPM308 formą (toliau – Deklaracija) ir joje deklaravus visas mokestiniu laikotarpiu gautas pajamas (t.t. individualios veiklos) bei išskaičiuotą pajamų mokestį.

Individualią veiklą vykdanti gyventoja, neatsižvelgiant į tai, kad yra dirbanti pagal darbo sutartį, nuo mokestiniu laikotarpiu gautų individualios veiklos pajamų turi mokėti ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) bei valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas. Šių įmokų mokėjimą administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODROS) įstaigos, įmokos turi būti sumokėtos į SODROS biudžeto surenkamąją sąskaitą. Informaciją apie PSD bei VSD įmokas ir mokėjimo tvarką galima rasti SODROS internetinėje svetainėje: www.sodra.lt. arba paskambinus į SODROS informacinį centrą telefonu 1883.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai