AR REIKIA DEKLARUOTI TRANSPORTO PRIEMONĘ?

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2015-05-06
Vykdau individualią veiklą pagal pažymą, teikiu transporto paslaugas. Deklaruojant pajamas, rodau faktiškas išlaidas. Ar reikalinga deklaruoti transporto priemonę, norint nurašyti degalus į išlaidas ir ką daryti jeigu transporto priemonės nedeklaravau keturis metus?
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303 patvirtintu Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašu, gyventojas, įregistravęs individualią veiklą, prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą ir norėdamas leidžiamiems atskaitymams priskirti šio turto įsigijimo, eksploatavimo, remonto išlaidas turi mokesčių administratoriui pateikti užpildytą Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir/arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formą (toliau - FR0457 forma). Jeigu gyventojas, prieš pradėdamas savo veikloje naudoti ilgalaikį turtą, nepateikia FR0457 formos, tai jis to ilgalaikio turto įsigijimo, eksploatavimo, degalų, remonto išlaidų individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams priskirti negali. Tik pateikus mokesčių administratoriui užpildytą FR0457 formą, apie automobilio priskyrimą ir naudojimą individualioje veikloje, nuo to mėnesio, kurį FR0457 forma pateikta, patirtas degalų įsigijimo išlaidas galima priskirti individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams. Prie leidžiamų atskaitymų galima priskirti tik faktiškai nuvažiuotam (siejamam su pajamų uždirbimu) atstumui tenkantį sunaudotų degalų kiekį, neviršijantį norminio kiekio. Už ankstesnius metus, kol nebuvo pateikta FR0457 forma, degalų įsigijimo išlaidų leidžiamiems atskaitymams priskirti negalima.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai