AR GALIU IŠLIKTI UAB AKCININKAS (50 PROC.), TURĖTI PAREIGAS TOJE UAB IR DIRBTI PAGAL PAŽYMĄ?

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2016-03-02
Veikla tapati (prekyba rūbais), tikslas - akcininkų atsiskirimas.
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Mokesčių teisės aktai nedraudžia vykdyti individualią veiklą gyventojui, kuris turi juridinio asmens (UAB) akcijų ir/arba dirba pagal darbo sutartį. Svarbu, kad vykdoma veikla atitiktų individualios veiklos požymius.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (toliau – GPMĮ) apibrėžia dvi iš esmės skirtingas gyventojo vykdomas veiklas – tai darbo santykiai (vykdoma darbo santykių ar esmę atitinkančių santykių pagrindu) ir individuali veikla.

Pagal GPMĮ 2 str. 7 dalies nuostatas, individuali veikla – tai savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Savarankiškumas ir tęstinumas yra esminiai individualios veiklos požymiai, parodantys gyventojo individualios veiklos santykių skirtumą nuo darbdavio ir darbuotojo santykių (susitarimo dėl darbo apmokėjimo, darbo vietos ir funkcijų, darbo drausmės, atostogų ir pan.). Veikla laikoma savarankiška, jei gyventojas pats sprendžia su savo veikla susijusius klausimus, pasirenka veiklos kryptį, pats nustato prekių (paslaugų) kainas, pats dengia savo išlaidas, susijusias su veikla, gauna pajamų iš vykdomos veiklos, tokiam gyventojui nesuteikiamos darbo priemonės, darbo vieta, ir pan., t. y. gyventojas savo veiklą vykdo nepriklausomai nuo kitų asmenų.

Jeigu gyventojo vykdoma veikla (prekyba rūbais) atitinka individualios veiklos požymius, tai šią veiklą gyventojas gali vykdyti pagal individualios veiklos pažymą.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai