KAIP SKAIČIUOTI MB PELNĄ?

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2016-04-20
Kokius mokesčius reiktų sumokėti nuo gautų pajamų? Kaip skaičiuoti MB pelną? Pvz: jeigu parduodu prekių už 10000 eurų, o tos prekės man kainavo 3000 eurų, koks grynasis mano pelnas būtų? Būčiau labai dėkingas už atsakymą su visais nurodytais skaičiavimais ir paaiškinimais.
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
MB apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo  11 straipsnyje nustatyta tvarka iš visų pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, atskaičius leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, patirtus šių pajamų uždirbimui. Jeigu MB mokestinio laikotarpio pajamos sudaro 10 000 eurų (neviršija 300 000 eurų), vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius neviršija 10 darbuotojų, ir MB narys MB ir kituose vienetuose (pvz., AB, UAB ir pan.) neturi daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų), tai šios MB apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas, kuris nurodytu atveju sudarytų 7 000 eurų (10 000 – 3 000) apmokestinamas 5 proc. pelno mokesčio tarifu. MB pelno mokestis sudarytų 350 eurų (7 000 x 5 proc.), o grynasis MB pelnas – 6650 eurų (7000 – 350).

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai