AR REIKIA DEKLARUOTI PAJAMAS GAUTAS VOKETIJOJE?

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2016-05-02
Iki 2015 m spalio 27 d. buvau išsideklaravus iš Lietuvos. Spalio gale deklaravau gyv. vietą Lietuvoje, ar man reikia susimokėti nuo lapkričio mėn. už PSD ar gautas pajamas iš darbo užsienyje?
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Iki 2015 m. spalio 27 d. buvau išsideklaravus iš Lietuvos. Spalio gale deklaravau gyv. vietą Lietuvoje, ar man reikia susimokėti už nuo lapkričio mėn. PSD ar gautas pajamas iš darbo užsienyje?

Dėl pajamų deklaravimo

Jeigu pajamų mokesčio mokėjimo ir deklaravimo tikslais esate laikoma (-s) nuolatine (-iu) Lietuvos gyventoja (-u) Vokietijoje gautas darbo užmokesčio pajamas privalote deklaruoti Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formoje. Vokietijoje gautos darbo užmokesčio pajamos būtų atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje ir deklaruojamos deklaracijos GPM308N priede kaip neapmokestinamosios pajamos, jeigu jos buvo apmokestintos Vokietijoje ir prie teikiamos deklaracijos pridėtumėte darbdavio ar Vokietijos mokesčių administratoriaus išduotą pažymą, patvirtinančią pajamų mokesčio sumokėjimą Vokietijoje.

Gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo ir deklaravimo tikslais būtumėte laikoma (-s) nuolatine (-iu) Lietuvos gyventoja (-u), jeigu būtų tenkinamas bent vienas iš šių kriterijų: 1) Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta mokestiniu laikotarpiu yra Lietuvoje, arba 2) Jūsų asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje, arba 3) mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje praleidžiate ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų, arba 4) Lietuvoje praleidžiate ištisai arba su pertraukomis 280 arba daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais ir viename iš šių mokestinių laikotarpių praleidote Lietuvoje ištisai arba su pertraukomis 90 arba daugiau dienų.

Dėl privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų.

Jeigu Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravote gyvenamąją vietą Lietuvoje, Jūs PSD įmokų mokėjimo tikslais esate laikoma (-s) nuolat gyvenančia (-iu) Lietuvoje ir nuo spalio mėnesio į vieną iš VMI surenkamųjų sąskaitų privalėjote mokėti PSD įmokas (29 Eur/mėn.) kaip savarankiškai besidraudžiantis asmuo. PSD įmokų už spalio – gruodžio mėnesius VMI kai savarankiškai besidraudžiančiam asmeniui mokėti nereikėjo tik tuo atveju, jeigu atitinkamu mėnesiu buvote draudžiama (-s) sveikatos draudimu Vokietijoje (pvz.: nors vieną spalio mėnesio dieną dar dirbote pagal darbo sutartį Vokietijoje), patekote į draudžiamųjų valstybės lėšomis sąrašą Lietuvoje (pvz.: kaip bedarbė (-is) įsiregistravote Lietuvos darbo biržoje ar kt.) ar įsidarbinote Lietuvoje/pradėjote vykdyti kitą veiklą.

Pažymėtina, kad už mėnesius, kuriais Lietuvoje neturėjote deklaruotos gyvenamosios vietos, PSD įmokų Lietuvoje mokėti nereikia.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai