AR SU VERSLO LIUDIJIMU GALIU TEIKTI PASLAUGAS KITOSE ES ŠALYSE?

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2016-06-27
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarką reglamentuoja 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ (toliau- Nutarimas). Vadovaujantis Nutarimo nuostatomis, išduotas verslo liudijimas verstis kurios nors rūšies veikla suteikia teisę verstis verslo liudijime nurodyta veikla ir veiklą vykdyti neribojant veiklos teritorijos, jei verslo liudijimas įsigytas veiklai neribojant veiklos teritorijos.
Gyventojas, Lietuvoje įsigijęs paslaugų verslo liudijimą leidžiantį paslaugas teikti neribojant veiklos teritorijos, verslo liudijime nurodytą veiklą galėtų vykdyti tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio valstybėse (jeigu vykdyti atitinkamą veiklą su Lietuvoje įsigytu verslo liudijimu nedraudžia tų užsienio valstybių, kuriose būtų vykdoma veikla, teisės aktai). Dėl informacijos apie veiklos vykdymui konkrečioje užsienio valstybėje keliamus reikalavimus, gyventojas turėtų kreiptis į tos užsienio valstybės kompetentingas institucijas.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai