AR GALIU GAUTI DU VERSLO LIUDIJIMUS?

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2016-06-20
Noriu rūkyti mėsą, žuvį ir vietoje pardavinėti iš mobilios autoparduotuvės. Ar galiu užsiimti tokia veikla įsigyjant du verslo liudijimus, t.y. prekybai (kodas 004) ir rūkymui (kodas 052)? Ar jau tada reikia prekiauti pagal individualios veiklos pažymą? Patiekalų gamyba nebus vykdoma, tik išsinešimui.
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarką reglamentuoja 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ (toliau- Nutarimas). Minėtame Nutarime nėra nustatyta apribojimų asmens įsigyjamų verslo liudijimų kiekiui, todėl gyventojas gali įsigyti neribotą skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų skaičių. Tačiau, jei gyventojas nori verstis veikla, kuri išeina už individualios veiklos, apmokestinamos fiksuotu pajamų mokesčiu, ribų, jis turi pasirinkti kitokią ūkinės veiklos formą nei individuali veikla pagal verslo liudijimą.
Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą „Prekyba“, gali tik perparduoti įsigytą prekę, o įsigytas verslo liudijimas „Žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymas“, suteikia teisę teikti tik rūkymo paslaugą. Tuo atveju, kai gyventojas, turintis maisto gamybos įrangą, pats nusiperka žaliavą (žuvį) ir ją apdoroja pagamindamas tam tikrus produktus (rūkyta žuvis), tai tokia veikla priskiriama maisto produktų apdirbamajai gamybai, todėl įsigijęs minėtus verslo liudijimus prekiauti išrūkyta žuvimi negalėtų. Gyventojas turėtų pasirinkti kitą veiklos vykdymo formą, pvz., įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai