AR ĮMANOMAS DVEJOPAS IŠLAIDŲ PILDYMAS?

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2016-06-10
Jei neturi prekių sąskaitos - 30 proc., o jei turi, tuomet priskirti leidžiamiems atskaitymams?
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio nuostatomis, gali pasirinkti leidžiamiems atskaitymams priskirti arba faktiškai patirtas veiklos išlaidas, pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais arba sumą, lygią 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, nereikalaujant atskaitomą sumą pagrįsti atitinkamais dokumentais (išskyrus atvejus, kai pajamos gaunamos iš darbdavio).
Pažymime, kad pasirinktą, vieną iš nurodytų, išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams būdų gyventojas turi taikyti apskaičiuodamas viso mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas.
Skirtingoms veiklos rūšims (vykdant keletą skirtingų veiklų), tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu gali būti taikomi skirtingi išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams būdai.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai