AR REIKIA MOKĖTI MOKESČIUS?

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2016-07-20
Įmonė yra registruota Didžiojoje Britanijoje. Įmonė nori atsidaryti internetinės prekybos puslapį Lietuvoje, taip pat prekes vežtis iš D. Britanijos į Lietuvą. Kokie būtų privalomi mokesčiai? Ar tokiu atveju būtų privaloma įregistruoti įmonę ar jos filialą Lietuvoje?
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau PMĮ) nuostatas užsienio vienetas laikomas veikiančiu per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu jis Lietuvos Respublikoje nuolat vykdo veiklą ar vykdo savo veiklą per priklausomą atstovą (agentą). Tam, kad užsienio vieneto veiklos ryšys su Lietuvos Respublikos teritorija būtų laikomas pakankamu ir kad tokiam užsienio vienetui, kaip vykdančiam veiklą per nuolatinę buveinę, atsirastų prievolė Lietuvos Respublikoje mokėti pelno mokestį, būtina, kad užsienio vieneto veikla atitiktų nustatytas sąlygas ir viena iš jų yra tokio vieneto vykdomos veiklos nuolatinumas.

Jeigu įmonės veikla nebus laikina (pvz., truks šešis ar ilgiau mėnesių), bus užbaigtas komercinis operacijų ciklas ar įmonė veiklą vykdys per priklausomą agentą, įmonei gali atsirasti prievolė registruoti nuolatinę buveinę Lietuvoje ir mokėti pelno mokestį PMĮ nustatyta tvarka. Sprendžiant, ar įmonė bus laikoma vykdančią veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, taip pat būtina atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės sutartį dėl pajamų bei kapitalo prieaugio pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos.

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas, užsienio asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais, skaičiuoti ir mokėti PVM Lietuvoje, kai: pradeda Lietuvoje tiekti prekes ir/ar teikti paslaugas (yra išimčių); iš kitų valstybių narių per kalendorinius metus įsigyja prekių daugiau nei už 14 000 eurų.

Vadinasi, jeigu D. Britanijos įmonė vykdys prekybos veiklą Lietuvoje (perveš prekes iš D. Britanijos į Lietuvą ir jas pardavinės Lietuvos ir kitų šalių asmenims), tai ji turės registruotis PVM mokėtoja Lietuvoje, skaičiuoti ir mokėti PVM į Lietuvos biudžetą nuo veiklos pradžios.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai