KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI NENUOLATINIAM LIETUVOS GYVENTOJUI GRĮŽUS Į LIETUVĄ, NORINT DEKLARUOTI GAUTAS PAJAMAS (SU TIKSLU NAUDOTI UŽDIRBTAS SANTAUPAS LIETUVOJE)?

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2016-08-26
Dvejus metus dirbu Kinijoje, privačioje Kinijos įstaigoje. Esu nenuolatinis Lietuvos gyventojas. Po metų grįšiu į Lietuva ir čia noriu naudoti Kinijoje uždirbtus pinigus. Kokių konkrečių dokumentų iš kokių Kinijos įstaigų man reikės grįžus, norint deklaruoti savo santaupas?
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
VMI teikiamose pajamų mokesčio deklaracijose tiek nuolatiniai, tiek nenuolatiniai Lietuvos gyventojai deklaruoja gautas pajamas (t.y. atlygį už atliktą darbą, suteiktas paslaugas, parduotą turtą ir kt.), kurios pripažįstamos gautomis ir deklaruojamos tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriuo jos faktiškai gaunamos ir kai įgyjama teisė jomis disponuoti.
Vadinasi, jeigu tais mokestiniais laikotarpiais, kuriais Kinijoje gavote pajamas, buvote laikomas nenuolatiniu Lietuvos gyventoju, tokios pajamos nėra pajamų mokesčio objektas Lietuvoje ir jų deklaruoti Lietuvoje neprivalėjote. Jeigu tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriuo grįšite į Lietuvą, būsite laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju ir tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu dar būsite gavęs pajamų už darbą Kinijoje, nuo kurių pajamų ar jam tapatus mokestis būtų sumokėtas Kinijoje, tokias pajamas privalėtumėte deklaruoti Metinės pajamų deklaracijos GPM308N priede ir prie deklaracijos pridėti pajamų mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (pvz., gautą iš darbdavio ar Kinijos mokesčių administratoriaus).
Santaupos pajamų mokesčio deklaracijose nedeklaruojamos, todėl nepriklausomai, nuo to, ar tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriuo grįšite į Lietuvą, būsite laikomas nuolatiniu ar nenuolatiniu Lietuvos gyventoju, dirbant Kinijoje, sutaupytų piniginių lėšų deklaruoti neprivalėsite.
Tačiau atkreipiame dėmesį, kad VMI turi teisę nurodyti pateikti paaiškinimus apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti, jeigu kyla pagrįstas įtarimas, jog asmens pajamos nėra apmokestintos įstatymų nustatyta tvarka ar turtas įsigytas už įstatymų nustatyta tvarka neapmokestintas lėšas (pvz., pagrįsti į Lietuvoje esančio banko sąskaitą pervestų piniginių lėšų, įsigyto nekilnojamojo turto šaltinį ir pan., jeigu VMI neturėtų duomenų apie Jūsų Kinijoje gautas ir šioje valstybėje apmokestintas pajamas). Taigi, pagrįsti Kinijoje uždirbtų pajamų šaltinį turėtumėte mokesčių administratoriui paprašius. Tokiu atveju, galėtumėte pateikti Kinijos mokesčių administratoriaus išduotas pažymas apie atitinkamu mokestiniu laikotarpiu Kinijoje gautas pajamas ir nuo jų sumokėtus mokesčius.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai