PREKIŲ PIRKIMAS IŠ ES ŠALIES IR PVM

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2016-08-11
Fizinis asmuo (ne PVM mokėtojas) pagal verslo liudijimą verčiasi prekyba. Perka prekes iš ES šalies ir parduoda Lietuvoje. PVZ vienais metais prekių įsigyta už 1000eur, kitais metais už 10.400eur, dar kitais metais už 5300eur. Ar asmuo turėjo mokėti PVM?
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Prievolė registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti ir mokėti PVM dėl prekių įsigijimų iš kitos Europos Sąjungos (ES) valstybės narės atsiranda, kai yra įvykdytos tokios sąlygos: prekės perkamos iš kitos ES valstybės narės PVM mokėtojų, ar asmenų, kurie privalo būti registruoti PVM mokėtojais; įsigytos prekės atgabenamos į Lietuvą; pardavėjai prekių tiekimui netaikė maržos schemos; per kalendorinius metus bendra iš kitų ES valstybių narių nurodytomis sąlygomis įsigytų prekių vertė viršija 14 000 eurų ribą.
Taigi, jeigu iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių vertė kalendoriniais metais neviršija 14 000 eurų sumos, prievolės registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti ir mokėti PVM dėl prekių įsigijimų iš kitų ES valstybių narių nėra.
Atkreipiame dėmesį, kad su PVM susijusių prievolių gali atsirasti ir dėl prekių pardavimų šalies teritorijoje, t.y., kai per metus (12 paskutinių mėnesių) iš PVM apmokestinamos veiklos šalies teritorijoje atlygis pasieks  45 000 eurų

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai