DIRBU VOKIETIJOJE SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMA (SENELIŲ SLAUGA). MOKESČIUS MOKU LIETUVOJE. AR YRA ĮSTATYMIŠKAI REGLAMENTUOJAMAS LAIKO TARPAS TOKIAM DARBUI?

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2016-10-03
Pavyzdžiui: 180 darbo dienų per metus arba būtinybė grįžti į Lietuvą kas tris mėnesius. Išvykau dirbti pasirašiusi abipusio bendradarbiavimo sutartį su Lenkijoje registruota įmone. Jai moku sutartą dalį gaunamų pajamų.
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Apmokestinant pajamų mokesčiu nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas, gautas Vokietijoje, vadovaujamasi ne tik Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatomis, bet ir Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartimi „Dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo“ (toliau - Sutartis), turinčia viršenybę prieš GPMĮ.
Pagal Sutarties 14 straipsnio nuostatas, nuolatinio Lietuvos gyventojo (Lietuvos rezidento) pajamos gali būti apmokestinamos Vokietijoje tuo atveju, jei gyventojas būtų laikomas turinčiu nuolatinę bazę (veiklavietę) Vokietijoje, t. y., jeigu jis:
- Vokietijoje turėtų jo veiklai vykdyti reikalingą pastovią veiklos vietą (kabinetą, užsakovo jo darbui atlikti suteiktas patalpas ir pan.), kuria jis galėtų reguliariai naudotis, užsiimdamas tokia veikla, arba
- užsiimdamas tokia veikla, finansiniais metais, t. y., nuo kalendorinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., ištisai arba su pertraukomis Vokietijoje išbūtų ilgiau kaip 183 dienas.
Taigi, jeigu tenkinama bent viena aukščiau įvardinta sąlyga, neatsižvelgiant į tai, kaip dažnai grįžtama į Lietuvą, individualios veiklos pajamos gali būti apmokestinamos Vokietijoje (jei tai numato jos vidaus mokesčių teisės aktai).
Dėl mokestinių prievolių, vykdant veiklą Vokietijoje, turėtumėte kreiptis į šios šalies mokesčių administratorių.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai