PAJAMOS IŠ JAV VEIKIANČIOS PLATFORMOS PAGAL W-8BEN FORMĄ

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2017-08-21
Planuoju kurti grafinį dizainą, jį talpinti į tam tikrą internetinę parduotuvę (veikiančią USA, su ja pasirašau W-8BEN formą) - galimas uždarbis 10% nuo parduoto kiekio/sumos. Kaip šią veiklą įforminti Lietuvoje (individuali veikla, verslo liudijimas?) Ir kokius mokesčius turėsiu mokėti?
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Grafinio dizaino kūrimo veiklai verslo liudijimas neišduodamas, todėl šią veiklą, jei ji vykdoma tęstinį laikotarpį, siekiant gauti pajamų, galima būtų vykdyti įregistravus individualią veiklą pagal pažymą. Iš šios veiklos gautos pajamos, atėmus GPMĮ 18 straipsnyje nustatytus leidžiamus atskaitymus, apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Be to, individualią veiklą vykdantis gyventojas turi mokėti ir PSD bei VSD įmokas, kurias administruoja ir konsultacijas dėl šių įmokų mokėjimo pagal kompetenciją teikia SODRA.

Tačiau, pasyvaus pobūdžio pajamos, kurias gyventojas gauna ne už atliekamą veiklą ir veikloje sukurto rezultato (savo sukurto kūrinio, gretutinių teisių, pramoninės nuosavybės objekto ir pan.) perleidimą, bet už teisių (t. y. teisių naudotis kūriniu, gretutinėmis teisėmis, pramoninės nuosavybės objektu ir pan.) suteikimą, gali būti laikomos honoraru. Honorarą gaunantis gyventojas nelaikomas vykdančiu individualią veiklą, todėl individualios veiklos įregistruoti neturi, o gautos pajamos apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Jeigu Jungtinėse Amerikos Valstijose (toliau - JAV) Jums išmokėtas honoraras būtų apmokestintas pajamų mokesčiu arba jam tapačiu mokesčiu (toliau - pajamų mokestis) JAV, Lietuvoje galėtų būti naikinamas tokių pajamų dvigubas apmokestinimas taikant atskaitymo (kredito) metodą. Tai reiškia, kad nuo honoraro Lietuvoje mokėtinos pajamų mokesčio sumos galėtumėte atskaityti JAV sumokėtą pajamų mokesčio sumą, tačiau ne didesnę, negu apskaičiuotą taikant 10 proc. pajamų mokesčio tarifą (nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės sutarties Dėl pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo 12 straipsnyje), ir tik tuo atveju, jeigu turėtumėte dokumentą (išduotą honorarą išmokėjusios JAV įmonės ar JAV mokesčių administratoriaus), patvirtinantį apie iš JAV gautas pajamas (kuriame būtų nurodyta pajamų rūšis, t. y., kad išmokėtas honoraras) ir nuo jų JAV sumokėtą pajamų mokestį.
Tiek nuo individualios veiklos pajamų, tiek nuo iš JAV įmonės gauto honoraro apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti pajamų mokestį privalo pats tokias pajamas gavęs gyventojas, kalendoriniams metams pasibaigus iki kitų metų gegužės 1 d., pateikiant Metinę pajamų deklaraciją GPM308.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai