AR VYKDANT VEIKLĄ PAGAL IND. VEIKLOS PAŽYMĄ, IŠRAŠANT SĄSKAITĄ- FAKTŪRĄ ĮMONEI UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS, AR GALIMA NURODYTI KITO ASMENS BANKO SĄSKAITA, PVZ. ŽMONOS?

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2016-12-23
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Reikalavimai sąskaitai faktūrai yra nustatyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje ir Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780.
 Išrašomoje sąskaitoje – faktūroje turi būti nurodyti visi privalomi rekvizitai, o papildomi rekvizitai nurodomi prekių (paslaugų) pardavėjo nuožiūra arba prekių (paslaugų) pirkėjo pageidavimu. 
Pagal aukščiau išvardintų teisės aktų nuostatas, banko sąskaita nėra privalomas sąskaitos – faktūros rekvizitas, tačiau jis gali būti nurodomas kaip papildomas rekvizitas. Vadinasi, sandorio šalims (gyventojui ir įmonei) susitarus, įmonė už paslaugas galėtų apmokėti į individualią veiklą vykdančio gyventojo sąskaitoje faktūroje nurodytą sąskaitą.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai