MOKESČIAI, KURIUOS PRIVALO MOKĖTI ŪKININKAS PIRMĄ KARTĄ

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2017-02-03
Ūkis įkurtas 2016 m. kovo mėnesį, tačiau ūkininkas yra dirbantis Valstybės tarnautojas, jo žmona kuri įtraukta į kaimo verslo registrą nedirba. Jie kartu augina 7 metų vaiką, kuris mokosi mokykloje. Pajamų negauta, o pirktas kultivatorius ir agro plevelė, kuri jau panaudota augalų apsaugai. Kokius dokumentus ir kur turi pateikti ūkininkas?
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Gyventojas, užsiimantis žemės ūkio veikla, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau - GPMĮ) požiūriu yra laikomas vykdančiu individualią veiklą. Neįsiregistravus ir nesant prievolės registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju, gyventojo gautos pajamos iš žemės ūkio veiklos pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 23 punktą priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. Tokiu atveju visos patirtos išlaidos (konkrečiu atveju, kultivatoriaus ir agroplėvelės įsigijimo išlaidos) gautoms pajamoms įtakos neturi. Nors ir negavus pajamų iš žemės ūkio veiklos, ūkininkas, esantis valstybės tarnautoju, pateikdamas Valstybinei mokesčių inspekcijai Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą, privalo užpildyti ir GPM308V priedą -  Individualios veiklos pajamos. 

Individualią (įskaitant žemės ūkio) veiklą vykdančiam gyventojui į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau - SODRA) biudžeto sąskaitą privalu mokėti privalomojo sveikatos draudimo bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Šias įmokas administruoja ir konsultacijas teikia vienas administratorius − SODRA. Informaciją šiais klausimais galima rasti interneto svetainėje www.sodra.lt, konsultacijos teikiamos telefonu 1883.
Daugiau informacijos apie gyventojo, vykdančio individualią žemės ūkio veiklą, mokestines prievoles, buhalterinės apskaitos tvarkymą ir kt. galima rasti interneto svetainėje www.vmi.lt, skyrelyje Gyventojams→ Konsultacinės medžiagos katalogas→ Gyventojų pajamų mokestis→ Ūkininkai.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai