MOKESČIAI VYKDANT INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ PAGAL PAŽYMĄ.

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2017-07-17
Dirbu pagal darbo sutartį ir papildomai dirbu pagal idv. veiklos pažymą. Kokius mokesčius turėčiau mokėti už veiklą pagal pažymą?
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Gyventojas, vykdantis individualią veiklą, nuo mokestiniu laikotarpiu gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų privalo mokėti gyventojų pajamų mokestį bei privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokas, neatsižvelgiant į tai, kad yra dirbantis pagal darbo sutartį.
Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, pajamoms taikomas 5 proc. pajamų mokesčio tarifas, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos, kurios apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Pajamų mokestis apskaičiuojamas nuo apmokestinamųjų pajamų, t. y. nuo skirtumo, kuris gaunamas iš per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų atėmus su šių pajamų gavimu susijusias - faktiškai patirtas išlaidas, pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais, arba 30 proc. veiklos pajamų nereikalaujant atskaitomą sumą pagrįsti dokumentais.
Individualią veiklą vykdančio gyventojo PSD ir VSD įmokas administruoja bei paaiškinimus dėl jų mokėjimo tvarkos teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (informacijos centro telefonas 1883; internetinė svetainė www.sodra.lt).

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai