NORIU PREKIAUTI PAVEIKSLAIS TARPTAUTINĖSE RINKOSE

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2017-03-03
Norėčiau prekiauti lietuviškomis prekėmis tarptautinėse rinkose. Prekybos apimtis nedidelė. Ar galėčiau tai daryti su ind. veikla ar verslo liudijimu taip pat kaip ir Lietuvos teritorijoje? Ar skiriasi mokesčiai?
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Gyventojas, gali vykdyti prekybinę veiklą įsigijęs prekybos verslo liudijimą arba įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą.
Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikiant prašymą įsigyti verslo liudijimą, gyventojas turi nurodyti pasirenkamą veiklos vykdymo teritoriją. Jeigu pasirenkama veiklą vykdyti neribojant teritorijos, tai veikla gali būti vykdoma visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje, tačiau turi būti atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2002-11-19 nutarime Nr. 1797 nustatytus apribojimus. Už pajamas, gautas iš verslo liudijime nurodytos veiklos, gyventojas turi sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį.
Prekybos individualią veiklą gyventojas gali vykdyti ir įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą. Pajamų mokestis (5 proc.) apskaičiuojamas nuo apmokestinamųjų pajamų, t. y. nuo skirtumo, kuris gaunamas iš per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų atėmus su šių pajamų gavimu susijusias - faktiškai patirtas išlaidas, pagrįstas juridinę galią turinčiais dokumentais, arba 30 proc. veiklos pajamų nereikalaujant atskaitomą sumą pagrįsti dokumentais.
Individualią veiklą, įskaitant ir veiklą, įsigijus verslo liudijimą, vykdantys gyventojai taip pat moka VSD ir PSD įmokas, kurias administruoja Sodra.
Pažymime, kad vykdant veiklą užsienyje gali būti taikomi tos valstybės vidaus teisės aktuose nustatyti reikalavimai, o pajamų, gautų iš užsienio valstybių, apmokestinimui būtų taikomos tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatos.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai