AR FIZINIS ASMUO KAIP RANGOVAS GALI ATLIKTI STATYBOS DARBUS PAGAL VERSLO LIUDIJIMĄ?

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2017-03-08
Norime sudaryti statybos rangos sutartį dėl komunikacijų projektavimo ir montavimo žemės sklype su fiziniu asmeniu. Koks yra minimalus privalomas teisinis rangovo veiklos pagrindas: individuali veikla ar verslo liudijimas?
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Gyventojas gali užsiimti savarankiška veikla, įsigijęs verslo liudijimą, jeigu tokiai veiklai yra numatytas verslo liudijimas, arba įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą, jeigu įstatymai nenumato reikalavimo įsteigti juridinį asmenį (įmonę) ar sudaryti darbo sutartį.
Veiklos rūšių, kuriomis gali būti verčiamasi įsigijus verslo liudijimą, sąraše nenumatytas verslo liudijimas komunikacijų projektavimo ir montavimo darbams.
Komunikacijų projektavimo ir montavimo darbus žemės sklype, gyventojas galėtų atlikti įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą. Tačiau, prieš pradėdamas vykdyti šią veiklą, gyventojas turėtų pats pasidomėti ir išsiaiškinti šią veiklą kuruojančiose institucijose apie reikalavimus veiklai bei pasirūpinti visais veiklos vykdymui reikalingais leidimais ir/ar licencijomis (jei jie yra privalomi).
Pažymime, kad  gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, gali sudaryti rangos sutartis su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, jeigu jų veikla yra savarankiška ir neatitinka darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai