KIRPĖJŲ ĮDARBINIMAS

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2017-05-09
Norėčiau sužinoti: darbo vietos nuomos sutartis kirpyklos su kirpėjomis ir manikiūristėmis vykdančiomis veiklą pagal verslo liudijimus. Ar tai nėra darbiniai santykiai? Jei taip, gal patarsite kaip dar galima įforminti kirpėjų darbą pagal verslo liudijimus. Kaip pasielgti teisingai? Mat šiuo metu tai nėra pagrindinės įmonės pajamos iš kirpyklos veiklos, nes įmonė užsiima kosmetikos prekyba.
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Pagal GPMĮ 2 str. 31 punktą, darbo santykiai – tai tokie teisiniai santykiai, kurie darbo sutarties pagrindu susiklosto tarp darbdavio ir darbuotojo. Esminės sąlygos būdingos darbo sutarčiai – darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės ar kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas pagal darbo vietoje nustatytą tvarką, o kita šalis (darbdavys) įsipareigoja sumokėti už atliekamą darbą, užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir pan. Tačiau sprendžiant, ar tam tikra veikla yra susijusi su darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais, reikia atsižvelgti į atliekamos veiklos organizavimo savarankiškumo laipsnį, į tai, ar tarp šalių faktiškai yra pavaldumo santykiai.

Tuo atveju, jei su kirpėjomis ir manikiūrą darančiomis gyventojomis,   vykdančiomis veiklą pagal verslo liudijimus, būtų sudaromos tik darbo vietos nuomos sutartys, savo paslaugas šios gyventojos teiktų savo nustatytu laiku, savo vardu, naudojant savo priemones bei medžiagas bei įmonei mokėtų tik fiksuotą patalpų nuomos mokestį, vadovaujantis aukščiau išdėstytomis nuostatomis, mūsų nuomone, nebūtų laikoma, kad tarp šalių yra darbo santykiai.

Tačiau, jei minėtos paslaugos būtų teikiamos įmonės vardu, t. y., jei įmonė šias paslaugas reklamuotų, būtų nustatytas šias paslaugas teikiančioms gyventojoms darbo grafikas, joms būtų suteiktos darbo priemonės bei medžiagos ar gyventojoms būtų nustatomos kitos jų veiklą reglamentuojančios sąlygos, santykiai tarp šalių galėtų būti vertinami kaip darbo santykiai, ir turėtų būti įforminti darbo sutartimis.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai