AR GALI MB STEIGĖJAS BŪTI IR DIREKTORIUS IR DARBUOTOJAS?

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2017-08-08
Noriu įkurti Mb, kuri gamins ir prekiaus picomis. MB steigėjas ir narys būsiu tik aš. Kaip geriausia apiforminti savo pareigas - ar aš galiu būti direktore ir kepėja tuo pat metu? Be manęs dar dirbtų du vairuotojai ir kitas kepėjas. Kokia įstatymiškai būtų geriausia forma, kad būtų, kuo mažesnės privalomos išlaidos (turiu galvoje savo kaip nario, direktoriaus, kepėjo situaciją)?
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą (toliau – MBĮ) mažosios bendrijos (toliau – MB) narys gali gauti pajamas pagal paslaugų sutartį už vadovavimą, jei jis yra MB vadovas bei gali gauti pajamas iš MB pelno. Tačiau MB narys negali turėti darbo santykių su MB, taip pat sudaryti su ja civilinių sutarčių dėl paslaugų MB teikimo ar darbų atlikimo (išskyrus su MB vadovu sudaromą civilinę (paslaugų) sutartį).

Taigi, jeigu būtumėte MB vadovė, už vadovavimą MB, galėtumėte gauti pajamų pagal civilinę (paslaugų) sutartį (pajamų rūšies kodas 70). Kitos iš MB pelno Jūsų kaip MB narės - kepėjos gautos pajamos, Jūsų pasirinkimu galėtų būti priskiriamos dividendams (pajamų rūšies kodas 26) arba pajamoms, susijusioms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (pajamų rūšies kodas 02).

Visos iš MB jo nario gautos pajamos, pritaikius GPMĮ 20 straipsnį nustatyta tvarka apskaičiuotą papildomą metinį pajamų dydį (už auginamus vaikus), apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. O apmokestinant su darbo santykiais susijusias pajamas – dar ir metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai