KOKIE MOKAMI MOKESČIAI PARDAVUS UAB SU NEKILNOJAMUOJU TURTU?

Mokesčiai Atsakė: Algis Teišerskis 2017-06-27
Yra UAB, kuri įsteigta prieš daugiau nei 20 metų ir prieš daugiau nei 10 metų įgijo nekilnojamąjį turtą (apie 50 tūkst. eurų), kurią valdo 3 akcininkai ir ilgą laiką nevykdo jokios veiklos. Norint šį UAB su turtu parduoti, už 100 tūkst. eurų, kokie ir kiek turėtų būti sumokėta mokesčių, kai pačios UAB akcijų vertė yra 1 euras? Ar yra taikomas nekilnojamojo turto pelno mokestis UAB už turtą, įgyta daugiau nei prieš 10 metų? Kada būtų mokami mokesčiai, ar pardavus UAB ir gavus pinigus prieš paskirstant akcininkams, ar kitais metais individualiai su gyventoju pajamų deklaracijomis?
UAB „Mokam“ direktorius ir vienas įkūrėjų
Įmonė mokės pelno mokestį nuo einamaisiais metais susidariusios pelno sumos (5 proc. jei apyvarta iki 300 tūkst. eurų, 15 proc. jei daugiau nei 300 tūkst. eurų). Jei įmonė jokios kitos veiklos nevykdė, pelnas bus apskaičiuojamas iš turto pardavimo kainos atėmus turto likutinę (buhalterinę) vertę. Prieš skirstydama pelną, įmonė turi sumokėti pelno mokestį. Likusi nepaskirstytojo pelno dalis paskirstoma akcininkams proporcingai turimų akcijų skaičiui. Nuo akcininkui priklausančios dividendų dalies mokamas 15 proc. pajamų mokestis (gyventojų pajamų mokestį išskaičiuoja ir sumoka įmonė). 
Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai