AR GALIU IŠLEISTI INFORMACINĮ ŽURNALĄ VYKDANT INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ?

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2018-01-18
Norėčiau sužinoti ar galiu išleisti informacinį žurnalą vykdant individualią veiklą. Žurnaliukas būtų nemokamas.
Kokiu būdu reiktų mokėti užmokestį ir ar įmanoma mokėti tarkim fotografui, maketuotojui, redaktoriui už atliktą paslaugą individualiai neįdarbinant.
Ar būtinai reiktų įdarbint ant minimalaus etato? Nežinau nuo ko pradėti, idėjų kalnas, o kaip tai padaryti oficialiai ir legaliai pasimečiau tarp informacijos.
O tokį informacinį žurnaliuko leidimą būtina suderinti su miesto savivaldybe?
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Mokesčių teisės aktai nedraudžia Jums išleisti informacinį (pvz., reklaminį) žurnalą apie vykdomą individualią veiklą ir dėl paslaugų teikimo/darbų atlikimo (fotografavimo, maketavimo, redagavimo ir pan.) leidžiant žurnalą, pasitelkti kitus asmenis. Tačiau, siekiant teisingai įvykdyti mokestines prievoles, tiek Jūs, tiek paslaugas Jums parduodantys gyventojai turite įvertinti faktiškai teikiamų paslaugų/atliekamų darbų pobūdį.

Darbo santykiai – tai tokie teisiniai santykiai, kurie darbo sutarties pagrindu susiklosto tarp darbdavio ir darbuotojo. Tuo atveju, kai gyventojui yra nustatytos užduotys, paslaugos teikiamos nuolat (reguliariai), atlyginimas mokamas periodiškai, pagal iš anksto sutartus kriterijus, gyventojas yra pavaldus paslaugas perkančiojo asmens nusistatytai tvarkai, jam suteikiamos atostogos ir pan., tokia veikla galėtų būti vertinama kaip darbo santykiai. Darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kurio nuostatas pagal kompetenciją aiškina Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (interneto svetainė: www.vdi.lt, adresas: Algirdo g. 19, 03607 Vilnius).
Tuo atveju, jeigu fotografavimo, maketavimo, redagavimo ar kitas paslaugas Jums teiktų gyventojai, savarankiškai vykdantys individualią veiklą, tai gyventojų iš Jūsų gautas atlygis būtų laikomas jų individualios veiklos pajamomis (kurias jie patys turėtų apmokestinti GPMĮ nustatyta tvarka deklaruodami pajamas).

Jeigu gyventojai Jums teiktų vienkartines atsitiktinio pobūdžio paslaugas ir jų veikloje nebūtų nei darbo santykiams, nei individualiai veiklai būdingų požymių, galėtumėte sudaryti vienkartinę paslaugų teikimo sutartį. Pagal šią sutartį iš Jūsų gautas pajamas gyventojai patys turėtų apmokestinti 15 proc. dydžio pajamų mokesčiu, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme  nustatyta tvarka deklaruodami pajamas.

Informaciją dėl kitų (ne mokestinių) reikalavimų leidžiant ir platinant informacinį žurnalą, Jums galėtų suteikti to miesto savivaldybė, kurios teritorijoje būtų platinamas Jūsų informacinis žurnalas.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai