ĮMONĖ BENDRADARBIAUJA SU AIRIJOS ĮMONE. AR NEKYLA LIETUVOS ĮMONEI MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ AIRIJOJE?

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2018-04-24
Įmonė pasirašė sutartį su Airijos įmone dėl odontologinių paslaugų atlikimo. Įmonės odontologas kiekvieną mėnesį vyksta į Airiją atlikti paslaugų. Atlikus paslaugas yra išrašoma sąskaita. Ar nekyla kokių nors mokestinių prievolių Airijoje? Ar nesiskaitys, kad veiklą vykdo per nuolatinę buveinę?
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
 Pagal PVMĮ nuostatas Lietuvos įmonės teikiamų Airijos įmonei odontologinių paslaugų teikimas nelaikomas įvykusiu Lietuvoje ir nėra Lietuvos PVM objektas (teikimo vieta laikoma Airija), todėl dėl galimų Lietuvos įmonės PVM mokestinių prievolių Airijoje turėtumėte kreiptis į tos šalies mokesčių administratorių.
       Sprendžiant, ar Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo požiūriu įmonė bus laikoma vykdančia veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje, būtina atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės sutartį dėl pajamų bei kapitalo prieaugio pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokijos. Dėl mokestinių prievolių Airijoje ir nuolatinės buveinės įregistravimo, turėtumėte kreiptis į Airijos mokesčių administratorių. Nuoroda: esčių slėpimo prevenchttps://www.revenue.ie/en/Home.aspx

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai