AR REIKALINGAS KASOS APARATAS?

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2018-11-12
Ūkininkas svarsto dėl savo užaugintos produkcijos prekybos. Nori prekiauti patalpoje, kuri atsidaro į gatvę. Viena iš prekybos rūšių - pats prekiauja patalpoje, kuri atsidaro į gatvę, kita, alternatyvi veikla - prekyba vyksta kaip savitarna be pardavėjo patalpoje, kuri atsidaro į gatvę.
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarka nustatyta „Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše“ (toliau – Aprašas). Pagal Aprašo nuostatas, individualia veikla besiverčiantys gyventojai (įskaitant ūkininkus), kurie prekiauja pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse (toliau – patalpose), privalo naudoti kasos aparatus. Tačiau nereikalaujama naudoti kasos aparatų individualia veikla besiverčiantiems gyventojams, kurie prekiauja pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse, kurių siena (-os) arba ją atitinkantys konstrukcijos elementai yra visiškai ar didžia dalimi atidaromi į lauką.
Vadinasi, ūkininkas, prekiaujantis savo užauginta produkcija patalpoje, neprivalėtų naudoti kasos aparato, jei patalpos siena (-os) (nepriklausomai nuo jos dydžio) būtų visiškai arba didžia dalimi atidaroma į lauką. Šiuo atveju kiekvienam pirkėjui ūkininkas privalėtų išrašyti ir išduoti sąskaitą faktūrą (jei ūkininkas įsiregistravęs pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju – PVM sąskaitą faktūrą).
Jei tokioje patalpoje prekyba būtų vykdoma savitarnos principu, pajamoms apskaityti būtų privaloma naudoti savitarnos kasos aparatą. 

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai