INDIVIDUALIOS VEIKLOS STEIGIMAS NEPASTOVIAM LIETUVOS GYVENTOJUI

Mokesčiai Atsakė: Regina Utkienė 2019-05-27
Esu išsideklaravęs iš Lietuvos Respublikos (mokesčių registre ir gyventojų registre), daug keliauju. Kaip papildomą veiklą taikau fotografavimo, filmavimo paslaugas, taip pat dizaino paslaugas, esu taip vadinamas „freelanceris" (kartais ir Lietuvos teritorijoje). Pasitaiko, kad klientai nori gauti čekį už suteiktas paslaugas. Susimąsčiau apie individualios įmones steigimą. Ar tai įmanoma, jei nesi pastovus Lietuvos gyventojas? Kaip tokia veikla bus apmokestinama?
VMI VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė
Tuo atveju, Jeigu esate Lietuvos Respublikos pilietis, bet nesate konkrečios užsienio valstybės nuolatinis gyventojas (keliaujate po įvairias valstybes), tai neatsižvelgiant į tai, jog esate deklaravęs išvykimą iš Lietuvos gyventojų registre ir mokesčių mokėtojų registre, mokesčių mokėjimo tikslais būtumėte laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju ir mokesčius, priklausomai nuo pasirinktos veiklos vykdymo formos, turėtumėte mokėti Lietuvoje.

Veiklą vykdantis asmuo pats sprendžia, kokia juridinio asmens (įmonės) veiklos forma jam yra tinkamiausia (pvz., individuali įmonė, mažoji bendrija, uždaroji akcinė bendrovė).

Dėl įmonės (bet kokios teisinės formos) įregistravimo turėtumėte kreiptis į Valstybės įmonę Registrų centras (informacija juridinių asmenų registravimo klausimais teikiama: Konsultacijų centro tel. 85 268 8262, Lvovo g. 25-101, Vilnius; interneto svetainėje www.registrucentras.lt > Juridiniai asmenys > Juridinių asmenų registras > Juridinio asmens steigimas).

Juridinių asmenų mokami mokesčiai, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI), nustatyti Mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje. Kiekvieno mokesčio mokėjimo prievolę ir tvarką (priklausomai nuo vykdomos veiklos pobūdžio, uždirbto pelno, turimo turto ir pan.) nustato atskiras mokesčio įstatymas ir kiti poįstatyminiai teisės aktai. Informacija apie juridinių asmenų mokėtinus mokesčius palyginamoje lentelėje pateikta VMI interneto svetainėje adresu: www.vmi.lt > Verslui > Aktualu > Vykdantiems veiklą > Turi idėją-Pradėk verslą > Steigti įmonę.

Jūsų nurodytą veiklą galėtumėte vykdyti ir neįsteigęs įmonės, t. y. kaip fizinis asmuo -įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą (VMI pateikiant REG812 formos prašymą) arba fotografavimo, filmavimo veikloms įsigijęs verslo liudijimą. Dizaino paslaugoms verslo liudijimas nenumatytas.
Kokią veiklos formą pasirinkti, turėtumėte nuspręsti pats, atsižvelgdamas į konkrečias veiklos vykdymo aplinkybes, veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas prievoles bei apribojimus.

Pagrindiniai mokesčiai, kuriuos turi mokėti individualią veiklą (pagal pažymą ar įsigijus verslo liudijimą) vykdantis gyventojas, yra gyventojų pajamų mokestis, VSD bei PSD įmokos. Gyventojui gali atsirasti prievolė mokėti PVM. Kiekvieno mokesčio (įmokų) dydį ir mokėjimo tvarką reglamentuoja konkretaus mokesčio įstatymas.

Jei Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuva, Jums PVM prievolių Lietuvoje, vykdant nurodytą veiklą, nėra.

Lietuvoje įsteigtai įmonei būtų prievolė registruotis PVM mokėtoja, skaičiuoti ir mokėti PVM, kai jos pajamos iš nurodytos ir kitos PVM apmokestinamos veiklos, vykdytinos Lietuvoje, per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių viršytų 45 000 eurų ribą.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai