KAIP UŽREGISTRUOTI INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ IR KIEK TAI KAINUOJA.

Mokesčiai Atsakė: Tomas Čepulis 2013-08-23
Veikla bus susijusi su statybos verslu
Tomas Čepulis
VMI finansų ministerijos Mokesčių informacijos departamento (MID) direktorius.
Gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną privalo apie tai informuoti mokesčių administratorių, pateikdamas Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą REG812 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36 (Žin., 2013, Nr. 67-3390; toliau – Prašymas). Prašymo REG812 formoje reikia nurodyti vykdomos individualios veiklos rūšies kodą (ar keletą kodų) pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (Žin., 2007, Nr. 119 4877, toliau - EVRK). EVRK galima rasti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje www.stat.gov.lt. Prašymo formą gyventojas gali pateikti prisijungę prie elektroninio valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) portalo, autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI, atsiųsti paštu ar betarpiškai įteikti mokesčių inspekcijos darbuotojui.
Informavus VMI apie savo pradedamą vykdyti individualią veiklą ir VMI įregistravus ją Mokesčių mokėtojų registre, gyventojui parengiama pažyma. Išduotos pažymos duomenys kartu su kitais gyventojo duomenimis, esančiais registravimo registre, skelbiami e. VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI (toliau – Mano VMI). Pažymą gyventojas gali atsispausdinti iš Mano VMI. Pažymą gyventojas taip pat gali atsiimti asmeniškai bet kurioje VMI. Pažyma išduodama nemokamai.

Gyventojo individualios statybos darbų veiklos pagal pažymą pajamos apmokestinamos taikant 5 proc. GPM tarifą. GPM tarifą. Apskaičiuojant individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas iš pajamų gali būti atimami GPMĮ 18 straipsnyje nurodyti su individualios veiklos pajamų gavimu ar uždirbimu susiję leidžiami atskaitymai.

Be to, gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, turi mokėti 9 proc. dydžio privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) bei 28,5 proc. dydžio valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokas, kurios skaičiuojamos nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) sumos. Šių įmokų mokėjimą administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODROS) įstaigos, įmokos turi būti sumokėtos į SODROS biudžeto surenkamąją sąskaitą.

Informaciją apie PSD ir VSD įmokas ir mokėjimo tvarką galima rasti Sodros internetinėje svetainėje: www.sodra.lt. arba paskambinus į Sodros informacinį centrą telefonu 1883
Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai