ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ SKYSČIAI, LEIDIMAI.

Teisė Atsakė: Paulius Putrimas 2015-04-23
Noriu pradėti prekiauti elektroninių cigarečių skysčiais, savo gamybos, kokių man reikėtų sertifikatų ar kokių licenzijų, kad galėčiau savo gamintą produktą pardavinėti legaliai.
Taipogi ar užtekų tokiu atveju registruoti tik individualią veiklą? Ar būtinai reiktų įsteigti UAB?
Paulius Putrimas
Atsakydami į Jūsų klausimą pažymime, kad buvo priimta nauja 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo, kuria panaikinta Direktyva 2001/37/EB (toliau – Direktyva 2014/40/ES), ir kuria siekiama suderinti valstybių narių teisės aktus, reglamentuojančius, be kita ko, elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų pateikimą rinkai ir ženklinimą.

Valstybės narės privalo ne vėliau kaip 2016 m. gegužės 20 d. priimti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus Direktyvos 2014/40/ES laikymuisi. Lietuvos Respublikos Seimui jau yra pateiktas 2014 rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 3, 14, 17, 18, 26 straipsnių, II skyriaus, III skyriaus pavadinimo, III skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimo, Įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1), 16(2), 17(1) straipsniais įstatymo projektas, kuriuo siekiama perkelti Direktyvos 2014/40/ES nuostatas į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, kad būtų nustatytas išsamus elektroninių cigarečių teisinis režimas (elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų sudėties ir kokybės bendrieji reikalavimai, ženklinimo reikalavimai ir kt.).

Pažymėtina, kad, remiantis Direktyvos 2014/40/ES 20 str. 2 dalimi, elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų gamintojai ir importuotojai valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms turės pateikti pranešimą apie atitinkamus gaminius, kuriuos ketinama pateikti rinkai. Pranešimas apie elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas, jau pateiktus rinkai 2016 m. gegužės 20 d., bus pateikiamas per šešis mėnesius nuo tos dienos. Pranešimu pateikiama informacija yra reglamentuota Direktyvos 2014/40/ES 20 str. 2 dalyje.

Šiai dienai Lietuvos Respublikoje yra išduodamos licencijos verstis tik tabako auginimu, tabako gaminių gamyba, didmenine ir mažmenine prekyba. Teisės aktams nedraudžiant gyventojui kaip fiziniam asmeniui vykdyti tokią ekonominę veiklą, jis gali vykdyti individualią veiklą.
Šiame atsakyme pateikta informacija yra bendro informacinio pobūdžio. Dėl išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai