NORINT ATIDARYTI KAIME MAISTO PREKIŲ PARDUOTUVĘ, AR UŽTENKA VERSLO LIUDIJIMO?

Teisė Atsakė: Živilė Baušienė 2016-09-26
Ar gali tai būti papildoma veikla prie pagrindinio darbo?
Živilė Baušienė
VšĮ Versli Lietuva Projektų vadovė

Pradedant verslą, kaip ir žaidžiant šachmatais, reikia keletą ėjimų, žingsnių numatyti į priekį. Norint atidaryti maisto prekių parduotuvę, pirmiausia, reikia gerai pagalvoti, kokiais maisto produktais ruošiatės prekiauti, nes nuo to priklausys, kokią teisinę formą pasirinkti. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarime Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ (toliau – Nutarimas), yra nurodytos konkrečios individualios veiklos, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, pvz., prekyba kioskuose (įeina į EVRK klasę 52.62), prekyba prekyvietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba (įeina į EVRK klases 52.62; 52.63), prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių (įeina į EVRK klasę 52.63). Taip pat Nutarime yra įtvirtinta nuostata, kad pvz., prekybos verslo liudijimas nesuteikia teisės prekiauti cukrumi. Atsižvelgiant į tai, jei norite užsiimti šiuo verslu kaip fizinis asmuo, reikėtų rinktis individualią veiklą pagal pažymą.

Tačiau labai svarbu paminėti, kad jei planuosite prekiauti alkoholio ir tabako produktais, reikės gauti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholio gėrimais ir licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Šios licencijos yra išduodamos tik įmonės teisinį statusą turintiems ūkio subjektams.

Atsakydami į antrą klausimą dėl papildomos veiklos, informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 114 straipsniu, darbuotojas gali eiti antraeiles pareigas arba dirbti darbus kitoje darbovietėje, jeigu to nedraudžia įstatymai ar kiti norminiai teisės aktai. Todėl bendruoju atveju, tai yra leidžiama, tačiau darbo sutarties dėl antraeilių pareigų (darbo) ypatumus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kolektyvinės sutartys.

Klausimai
© 2011 - 2015 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai