KUR PIRMIAUSIA TURĖČIAU KREIPTIS IR KOKIUS DOKUMENTUS PATEIKTI, NORINT ATIDARYTI VOKIETIJOS ĮDARBINIMO AGENTŪROS FILIALĄ LIETUVOJE?

Teisė Atsakė: Živilė Baušienė 2016-12-13
Vokietijoje esanti įdarbinimo agentūra nori atidaryti filialą Lietuvoje, ieškoti profesonalių darbuotojų. Taip pat šiame filiale, prieš išvykstant dirbti, rengtų vokiečių kalbos kursus būsimiems darbuotojams.
Živilė Baušienė
VšĮ Versli Lietuva Projektų vadovė
Užsienio juridinių asmenų filialai yra registruojami VĮ „Registrų centre“ Juridinių asmenų registre. Tačiau prieš kreipiantis į VĮ „Registrų centrą“, pirmiausia, reikia susitvarkyti visus reikalingus dokumentus.
Juridinio asmens filialo steigimo procedūrą galima suskirstyti į šiuos keturis etapus:
Įmonės valdymo organas (valdyba arba vadovas) priima sprendimą steigti filialą.
Parengiami filialo nuostatai, kuriuose nustatoma filialo kompetencija.
Nuostatai kartu su kitais papildomais dokumentais pateikiami tvirtinti notarui. Svarbu žinoti, šiuos aspektus, kad steigiamo filialo nuostatai sudaromi 2 kalbomis, jeigu steigėjo atstovas nesupranta lietuvių kalbos. Turi būti savininko sutikimas suteikti patalpas steigiamo filialo buveinei. O jei vadovas yra užsienio juridinis asmuo, paso kopija turi būti patvirtinta notaro ir legalizuota.
Notaro patvirtinti dokumentai registruojami Juridinių asmenų registre. Juridinių asmenų registrui bus pildomos formos JAR – SG1 ir JAR – SG2. Pateiktuose užsienio juridinio asmens dokumentuose turėtų būti duomenys, nurodyti šiose formose. 

Klausimai
© 2011 - 2015 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai