DĖL LATVIO ĮDARBINIMO LIETUVOS ĮMONĖJE

Teisė Atsakė: Tadas Dumbliauskas 2017-07-02
Nuolat Latvijoje gyvenantis Latvijos pilietis bus įdarbintas Lietuvoje registruotoje įmonėje pagal nuotolinio darbo sutartį, darbo vietą nurodant Latvijoje. Kokius mokesčius ir kam turi mokėti Lietuvos darbdavys Lietuvoje, o gal ir Latvijoje? Ar įdarbintas Latvijos pilietis turi mokėti kokius nors mokesčius pats?
Tadas Dumbliauskas
Europos Tarybos 1971 m. birželio 14 d. Reglamento Nr. 1408/71/EEB dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, persikeliantiems Bendrijoje (toliau – Reglamentas 1408/71/EEB) 13 str. 1 d. numato, kad vienu metu gali būti taikomi tik vienos valstybės narės teisės aktai ir įmokos gali būti mokamos tik vienoje valstybėje narėje. Vadovaujantis Reglamento 1408/71/EEB 13 straipsnio 2 dalies a punktu, vienos valstybės narės teritorijoje pagal darbo sutartį dirbančiam asmeniui taikomi tos valstybės teisės aktai net jeigu jis gyvena kitos valstybės narės teritorijoje arba įmonės, kurioje jis dirba, buveinė juridiškai įregistruota ar veiklos vieta arba jį nusamdęs asmuo yra kitos valstybės narės teritorijoje.

Taigi asmuo draudžiamas socialiniu draudimu bei įgyja pareigą mokėti socialinio draudimo įmokas ir atitinkamai teisę į socialinio draudimo išmokas ten, kur yra jo darbo vieta. Jeigu darbo sutartyje numatyta, jog darbuojo darbo vieta yra Latvijoje, tai asmuo draudžiamas socialiniu draudimu bei socialinio draudimo įmokos turėtų būti mokamos atitinkamai Latvijoje. Dėl mokesčių tarifų šiuo atveju reikalinga kreiptis į Latvijos institucijas. 

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai