NORIU ATSIDARYT NEDIDELĘ ŽAISLŲ PARDUOTUVĖLĘ, ŽAISLAI BUS PARVEŽTI IŠ UŽSIENIO. NUO KO TURĖČIAU PRADĖT?

Teisė Atsakė: Konstantinas Pečiulis 2017-06-24
Konstantinas Pečiulis
VšĮ Versli Lietuva Vyr. projektų vadovas
Lietuvoje reikalavimus žaislams nustato Žaislų saugos techninis reglamentas. Siūlome susipažinti su šiuo dokumentu, kadangi jame rasite visus žaislams taikomus reikalavimus. Reglamentas numato, kad žaislai, kurie skirti jaunesniems negu 14 metų vaikams, turi būti paženklinti CE ženklu. Gamintojas pats (arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs ES) turi:
1. atlikti gaminių vidaus kontrolę, t.y. atlikti bandymus pagal standartą LST EN 71 „Žaislų sauga“, kurį gali gauti Lietuvos standartizacijos departamente (www.lsd.lt);
2. parengti gaminio techninį dokumentą, kuriame nurodomos gaminio savybės ir atliktų saugos bandymų ataskaitos;
3. parengti gaminio atitikties deklaraciją (jos formą rasite Žaislų saugos techniniame reglamente) ir;
4. matomoje vietoje, įskaitomai ir neištrinamai paženklinti jį CE ženklu. Jei žaislai yra maži arba turi mažų detalių, CE ženklą galima nurodyti etiketėje arba pridedamame informaciniame lapelyje.
Be to, Pirkdami žaislus iš užsienio būtinai turite išsaugoti visus žaislų įsigijimo dokumentus.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai