KOKIE LEIDIMAI REIKALINGI PREKIAUJANT VYTINTA, SŪDYTA, RŪKYTA, ŠALDYTA ŽUVIMI, RAUDONAISIAIS IR JUODAISIAIS IKRAIS?

Teisė Atsakė: Živilė Baušienė 2017-05-24
Ypatingai neaišku dėl leidimų su raudonaisiais ir juodaisiais ikrais?
Živilė Baušienė
VšĮ Versli Lietuva Projektų vadovė
Vienas pagrindinių leidimų, kuriuos turėsite gauti, norint užsiimti žuvų produktų prekyba yra Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas. Šį pažymėjimą išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kuriai reikia pateikti:

1. Nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo. Jį galima susirasti internete adresu: http://vmvt.lt/node/596
2. Maisto tvarkymo patalpų projektą (planą) su įrenginių išdėstymu. Maisto tvarkymo patalpos turi būti suprojektuotos, pilnai įrengtos, švarios, suremontuotos, geros būklės. Patalpų planas, dizainas, dydis, vieta turi atitikti geros higienos praktikai būtinas sąlygas, taip pat saugoti nuo maisto užteršimo jo ruošimo, tvarkymo ir perdirbimo metu.
3. Maisto tvarkymo proceso aprašymą, kuriame reikia aprašyti: planuojamą vykdyti veiklą: prekyba fasuotais, nefasuotais, greitai gendančiais maisto produktais, ar kt.; darbuotojus: nurodyti, kiek yra (bus) darbuotojų; aprašyti kur ir kaip bus šalinamos maisto atliekos; ir kitą su maisto tvarkymo veikla susijusią informaciją.
4. Vadovo įsakymą dėl Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau – RVASVT) principais pagrįstos savikontrolės sistemos taikymo. Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ 3 punkto nuostatos reglamentuoja, kad maisto tvarkymo subjektai tvarko maistą, taikydami RVASVT sistemą, parengtą pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) 5 straipsnio nuostatas. Maisto tvarkymo įmonės savanoriškai gali pasirinkti joms priimtiną savikontrolės sistemos diegimo variantą. Daugiau informacijos apie tai galite rasti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos portale: http://vmvt.lt/
Norint užsiimti raudonųjų ir juodųjų ikrų prekyba, užtenka turėti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kitų leidimų nereikia. Svarbu turėti produktų atsekamumą patvirtinančius dokumentus ir laikytis visų gamintojų nurodytų produktų laikymo sąlygų.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai