TARPININKAVIMAS ĮDARBINANT ASMENIS DANIJOJE

Teisė Atsakė: Tadas Dumbliauskas 2017-04-25
Danijos įmonė prašo pagalbos - surasti du asmenis įdarbinimui jų šalyje, konkrečioje įmonėje. Darbuotojus nori įdarbinti neterminuotai. Ar šiam vienkartiniam tarpininkavimui man reikalingi kokie dokumentai? Ar galiu tiesiog atlikti šių darbuotojų paiešką, pateikdama užklausas internetinėse svetainėse?
Tadas Dumbliauskas
Lietuvos Respublikoje tarpininkavimo įdarbinant paslaugas ieškantiems darbo asmenims nemokamai teikia:

  1. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
  2. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo filialai, kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas;
  3. valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jo filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, kuriems tokia teisė suteikta pagal tos valstybės narės teisės aktus;
  4. Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir verčiasi šia veikla.

Visi 2, 3 ir 4 punktuose nurodyti asmenys turi teikti Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jos nustatyta tvarka ir terminais informaciją apie savo statusą ir veiklą, fiziniams asmenims suteiktas tarpininkavimo įdarbinant paslaugas. Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones ypatumus nustato specialus Lietuvos Respublikos įstatymas. Lietuvoje įdarbinimo tarpininkavimu užsiima Lietuvos darbo birža, bet ir privačios įdarbinimo agentūros.

Apibendrinant pirmiau išdėstytą darytina išvada, kad netgi vienkartinis tarpininkavimas įdarbinant yra veikla. Vykdydamas tarpininkavimo įdarbinant veiklą asmuo privalo teikti Lietuvos darbo biržai informaciją apie savo statusą ir veiklą. Prašome pastebėti, kad Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatyta administracinė atsakomybė už tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimą.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai