NAUDOTŲ ŽAISLŲ APDIRBIMO BŪDAI

Teisė Atsakė: Laurynas Juozapaitis 2017-06-23
Noriu atsivežti iš užsienio naudotų žaislų ir prekiauti jais Lietuvoje. Kokie reikalavimai jų higienai ir apdirbimui cheminėmis medžiagomis?
Laurynas Juozapaitis
Cobalt Advokato padėjėjas, asocijuotas teisininkas
Norint prekiauti dėvėtais žaislais, pirmiausia, būtina įvertinti, ar planuojamos pardavinėti prekės atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 patvirtintas „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Šiose taisyklėse yra nustatyta, kad naudotos prekės turi būti švarios ir apdorotos, kad būtų nekenksmingos ir saugios. Žinoma, skirtingoms žaislų rūšims gali būti taikomas skirtingas apdorojimas.

Antra, prieš prekiaujant tekstiliniais žaislais, jie, kaip ir kiti tekstilės gaminiai, turi būti chemiškai apdoroti. Tekstilinių žaislų apdorojimui cheminėmis medžiagomis yra taikomas 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 528/2012 „Dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo“, kuriame nustatytos pagrindinės cheminės medžiagos, kurios yra naudojamos tekstilės gaminių apdorojimui, taip pat jų naudojimas ir apribojimai.

Pažymime, kad chemiškas apdorojimas turi būti patvirtintas dokumentu arba žyma, kuriame būtų nurodytas dėvėtų tekstilės gaminių (šiuo atveju žaislų) siuntą apdorojusio juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas ir telefono numeris, apdorojimo data, būdas, gaminiams apdoroti vartotų cheminių medžiagų pavadinimai. Be to, dėvėtų produktų prekybininkai privalo įspėti vartotojus apie tai, kad prieš naudojant šias prekes pagal paskirtį jas būtina išskalbti, išvalyti ar kitaip pašalinti dezinfekavimo priemonių likučius. Tokie įspėjimai raštu turi būti pateikti ir prekybos vietose.

Trečia, parduodant ne tekstilinius žaislus (elektrotechninius, pagamintus iš plastiko ir kt.) yra nustatytas bendrasis produktų saugos reikalavimas, jog prekė turi būti švari ir apdorota, nekenksminga ir saugi. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kad mažmeninė prekyba naudotomis prekėmis leidžiama tik turgavietėse, specializuotose (tik naudotoms prekėms skirtose) parduotuvėse ar skyriuose ir savivaldybės tarybos ar jos įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose viešosiose vietose, taip pat internetu (prekiaujant pagal nuotolines sutartis). Prekiaujant privaloma nurodyti kiekvienos prekės kainą.

Apibendrinus, siekiant prekiauti dėvėtais žaislais reikia pasirūpinti, kad jie būtų švarūs, apdoroti, nekenksmingi ir saugūs. Tekstiliniai žaislai gali būti apdoroti tik reglamentu leidžiamomis biocidinėmis medžiagomis, o kitų rūšių žaislai turi atitikti bendruosius švaros standartus.

Šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio. Dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai