KOKIO TIPO VEIKLĄ REIKIA STEIGTI NORINT TEIKTI VIRTUALIAS PASLAUGAS?

Teisė Atsakė: Aušra Maliauskaitė-Embrektė 2017-09-21
Kokį veiklos tipą pasirinkti, norint pardavinėti virtualų produktą/paslaugą? Pvz.: yra apskaitos sistema kurti ir saugoti sąskaitas už kurią klientas moka mėnesinį mokestį. Ar šiuo atveju reikėtų veiklos tipą rinktis susijusį su buhalterijos paslaugų teikimu?
Aušra Maliauskaitė-Embrektė
Advokatų kontoros GLIMSTEDT asocijuotoji partnerė, advokatė
Klausimai suformuluoti nelabai aiškiai, tačiau pasistengsime atsakyti. Aprašyta veikla gali būti vykdoma individualios veiklos pagrindu arba įsteigiant juridinį asmenį.
Dažniausiai naudojamos juridinio asmens formos yra šios: (i) uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) arba (ii) mažoji bendrija (toliau – MB).
UAB yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo, t. y. akcininkai už UAB neįvykdytas prievoles savo turtu neatsako, taigi akcininkas gali atsakyti tik tuo turtu, kurį įnešė į UAB įstatinį kapitalą. Pagal galiojantį reguliavimą, UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2 500 Eur. UAB gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, o joje turi būti mažiau kaip 250 akcininkų. UAB privalo turėti vienasmenį valdymo organą - vadovą, tačiau gali būti sudaromas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba ir kolegialus valdymo organas – valdyba. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, bendrovių akcininkai turi teisę gauti bendrovės pelno dalį (dividendą). Dividendas – tai akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.
Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas riboja mažosios bendrijos steigėjų skaičių iki 10 fizinių asmenų. Mažoji bendrija gali vykdyti bet kokią teisės aktais neuždraustą veiklą. Nors mažojoje bendrijoje ir nereikalaujama turėti minimalų įstatinį kapitalą, mažosios bendrijos nariai moka įnašus (jų dydis ir mokėjimo tvarka nustatomi narių susirinkimu), o mažosios bendrijos pelnas skirstomas proporcingai nario įnašo dydžiui arba kita nustatyta tvarka.
Prieš steigiant juridinį asmenį svarbu įvertinti ir apsispręsti, kuri juridinio asmens forma yra tinkamiausia siekiamiems tikslams įgyvendinti. Dėl veiklos objekto pasirinkimo būtų reikalinga išsamesnė informacija.
Pažymėtina, kad šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio, todėl dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai