YOUTUBE VIDEO PANAUDOJIMAS

Teisė Atsakė: Aušra Maliauskaitė-Embrektė 2017-09-20
Ar galiu naudotis kitų sukurtais video ir pvz. išversti tam tikrus video į kitą kalbą ir įdėti į savo kanalą? Ar galiu iškirpti dalis iš kitų video? Ar užtektų jei tik paminėčiau apraše originalius šaltinius/ autorius?
Aušra Maliauskaitė-Embrektė
Advokatų kontoros GLIMSTEDT asocijuotoji partnerė, advokatė
1999 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas Nr. VIII-1185 (toliau –  Autorių teisių įstatymas) originalius audiovizualinius kūrinius, kurie yra kokia nors objektyvia forma išreikštas kūrybinės veiklos rezultatas, pripažįsta autorių teisių objektu. Tuo tarpu autorių teisės objektais nelaikomi ir Autorių teisių įstatymo nesaugomi įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius.
Pagrindinis autorių teisių objekto požymis – originalumas, todėl audiovizualinis kūrinys, nepriklausomai nuo jo meninės vertės, trukmės, fiksavimo būdo bei priemonių, laikomas autorių teisių objektu, jeigu jis yra originalus. Bet koks autorių teisių objekto panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo laikomas neteisėtu (išskyrus Autorių teisių įstatymo numatytus atvejus, pvz. be kūrinio autoriaus arba kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo fiziniam asmeniui išimtinai savo asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais leidžiama atgaminti teisėtai išleisto ar viešai paskelbto kūrinio egzempliorių).
Taigi nepriklausomai nuo to, kad autorių teisių objektu laikomas audiovizualinis kūrinys buvo paskelbtas viešame interneto tinklalapyje, jei numatomas šio kūrinio naudojimas nepatenka į autorių teisių apribojimo sritį, reikia kreiptis į audiovizualinio kūrinio autorių ar kitą teisių turėtoją su prašymu panaudoti tam tikrą kūrinį ar jo dalį. Be to, naudojant internete pateikiamą informaciją, jos ištraukas, taip pat patartina pateikti nuorodą į tą šaltinį.
Atkreiptinas dėmesys, kad internetiniai tinklalapiai, kaip ir, pvz. youtube, yra nustatę tinklalapio naudojimo taisykles, kuriomis privalo vadovautis atitinkamo tinklalapio lankytojai. Tokiose taisyklėse, atsižvelgiant į tinklalapio specifiką, būna aptarta privatumo politika, atsakomybės ribojimo, asmens duomenų apsaugos, o taip pat ir autorinių teisių klausimai. Taigi prieš naudojant bet kokį, internete viešai paskelbtą audiovizualinį kūrinį, prieš tai vertėtų susipažinti ir su tinklalapio naudojimosi taisyklėmis bei kita informacija.
Pažymėtina, kad šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio, todėl dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai