AR PERKANT JAU ĮSTEIGTĄ UAB VERSLĄ GALI BŪTI DU AKCININKAI LYGIOMIS GALIMYBĖMIS?

Teisė Atsakė: Aušra Maliauskaitė-Embrektė 2017-09-15
Norime pirkti UAB verslą. Ar galima investuoti pinigus lygiomis dalimis ir valdyti po 50 % akcijų, kai vienas sutinka būti vadovas, o kitas darbuotojas?
Aušra Maliauskaitė-Embrektė
Advokatų kontoros GLIMSTEDT asocijuotoji partnerė, advokatė
2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Nr. VIII-1835 numato, kad uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. UAB akcininkais laikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi įsigiję UAB akcijų ir turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos. Visi tos pačios klasės akcijų savininkai turi vienodas teises ir pareigas. Taigi šiuo metu galiojantis reglamentavimas nedraudžia dviems asmenims įsigyti tą patį kiekį UAB akcijų ir būti lygiateisiais jos akcininkais. Pažymėtina, kad esant tokiai akcijų pasiskirstymo proporcijai, rekomenduotina sudaryti akcininkų sutartį bei be kitų klausimų aptarti vadovo kompetencijos, jos ribojimo, skyrimo/atšaukimo, galimos rotacijos ir kitus klausimus.
UAB vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuriuo gali būti tik fizinis asmuo. Pažymėtina, kad vadovo teisės ir pareigos nustatomos teisės aktais, bendrovės įstatais, vadovo pareiginiais nuostatais, darbo sutartimi bei kitais bendrovės vietiniais norminiais teisės aktais.
Darbuotojo teisės ir pareigos nustatomos teisės aktais, pareiginiais nuostatais, darbo sutartimi bei kitais bendrovės vietiniais norminiais teisės aktais.
Pažymėtina, kad šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio, todėl dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai