AR YRA SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ AUTOMOBILIAMS, NORINT PRADĖTI JŲ NUOMOS VERSLĄ?

Teisė Atsakė: Ina Smalinskienė 2017-10-10
Konkrečiai, ar jie turi būti naujutėlaičiai ar yra nustatyta gamybos metų riba ?
Ina Smalinskienė
VšĮ Versli Lietuva Projektų vadovė
Transporto priemonių nuomą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis  kodeksas (toliau – LR CK). Teisės aktai jokių specialių leidimų, licencijų ar kitokių panašaus pobūdžio dokumentų norint verstis šia veikla nenumato. Automobilių amžius irgi nėra ribojamas. Svarbu, kad būtų užtikrinta nuomojamos transporto priemonės techninė būklė. LR CK nustato dviejų rūšių transporto priemonių nuomą − teikiant arba neteikiant vairavimo ir transporto priemonės priežiūros paslaugas. 
Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir transporto priemonių priežiūros paslaugas atveju (LR CK 6.512 – 6.521 straipsniai), nuomotojas privalo per visą nuomos sutarties terminą užtikrinti tinkamą išnuomotos transporto priemonės techninę būklę, daryti jos kapitalinį ir einamąjį remontą, tiekti būtinas detales, užtikrinti transporto priemonės normalų ir saugų eksploatavimą, užtikrinti transporto priemonę vairuojančio asmens kvalifikaciją, drausti transporto priemonę ir jos valdytoją civiline atsakomybe. Asmenys, vairuojantys išnuomotą transporto priemonę  privalo būti nuomotojo darbuotojai. 
Transporto priemonių nuomos neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas atveju (LR CK 6.522 – 6.529 straipsniai), nuomininkui tenka pareiga techniškai prižiūrėti transporto priemonę, užtikrinti jos tinkamą būklę, atlikti einamąjį ir kapitalinį remontą, užtikrinti išnuomotos transporto priemonės tinkamą vairavimą ir jos komercinį bei techninį eksploatavimą, apmokėti su transporto priemonės naudojimu ir išlaikymu susijusias išlaidas, draudimo įmokas.


Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai