MIRUSIŲ ŽMONIŲ ATVAIZDŲ NAUDOJIMAS KOMERCINIAIS TIKSLAIS

Teisė Atsakė: Giedrė Rimkūnaitė-Manke 2019-01-03
Kur kreiptis dėl mirusių žmonių - Čiurlionio, Žemaitės, Einšteino - atvaizdo naudojimo komerciniais tikslai?
Šis klausimas iš teisinės pusės susideda iš dviejų dalių: pirma, tai asmens teisė į atvaizdą, antra, - autorių teisės į nuotrauką, portretą ar kitaip pavaizduotą to asmens atvaizdą.

Dėl teisės į atvaizdą

Pagal Lietuvos teisės aktus, fizinio asmens nuotrauka (jos dalis), portretas ar kitoks atvaizdas gali būti atgaminami, parduodami, demonstruojami, spausdinami tik jo sutikimu, o po asmens mirties tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar vaikai. Todėl kai kalbame apie Lietuvos žymaus žmogaus atvaizdo naudojimą po jo mirties, reikėtų vadovautis šia taisykle. Pradžioje siūlyčiau gerai išsiaiškinti situaciją, surinkti informaciją iš oficialių šaltinių, o tuomet kreiptis rašytinio sutikimo.
Tuo tarpu ne lietuvių (pvz., Einšteino, Maiklo Džeksono (Michael Jackson)) atvaizdų naudojimui bus taikoma ne Lietuvos, o atitinkamos užsienio šalies teisė. Kiekvienu atveju reikėtų žiūrėti atskirai. Siūlyčiau pradėti nuo oficialių šaltinių informacijos paieškos. Vienais atvejais, kaip ir Lietuvoje, bus reikalingi artimųjų sutikimai, kitais atvejais šios teisės gali būti suteiktos specialiems fondams ar kitoms organizacijoms. Taip pat galimi atvejai, kai asmens atvaizdams, o taip pat vardams ir pavardėms, bus taikoma ir prekių ženklų apsauga (pavyzdžiui, Alberto Einšteino atveju).
Kiekvienu atveju, ieškant informacijos internete, rekomenduoju remtis tik oficialiais šaltiniais, pasitikrinti informacijos patikimumą, kad nesusidurtumėte su apsimetėliais „teisių turėtojais“.

Dėl autorių teisių

Jeigu komerciniais tikslais ketinate naudoti kažkieno sukurtą nuotrauką, portretą ar kitą atvaizdą, jis taip pat bus ir autorių teisių objektas. Todėl papildomai prie sutikimo dėl asmens atvaizdo naudojimo, turėsite gauti ir nuotraukos, portreto ar kito atvaizdo autoriaus sutikimą.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad nuotraukų ar paveiksliukų tiesiog iš interneto be autoriaus leidimo naudoti negalima, nes taip pažeidžiamos autorių teisės. Tačiau internete tikrai galima rasti daug turinio, kurį autoriai leidžia naudoti net ir komerciniams tikslams. Leidimas gali būti išreikštas viešai paskelbta licencija, pvz. CC Creative Commons. Licencijos gali būti įvairių tipų. Gali būti leidžiama naudoti turinį komerciniams tikslams be apribojimų, gali būti prašoma nurodyti autorių ir pan.

Šiame atsakyme pateikta tik bendro pobūdžio informacija. Jeigu norite gauti išsamią konsultaciją dėl konkrečiai Jūsų situacijos, patartina kreiptis į teisininką.
Naudingų patarimų intelektinės nuosavybės klausimais rasite skaitydami tinklaraštį GLIMSTEDT jaunam verslui.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai