NORĖČIAU VESTI DEPILIACIJOS SEMINARUS

Teisė Atsakė: Auksė Vizbarienė 2018-03-20
Norėčiau pasiteirauti, dirbu depiliacijos srityje nemažai laiko. Ir vis daugiau žinučių susilaukiu su prašymu pravesti mokymus. Norėčiau pasiteirauti nuo ko reikėtų pradėti, kad galėčiau juos vesti. Taip pat kokių būdu aš galiu išrašyti sertifikatą baigusioms kursus.
Auksė Vizbarienė
VšĮ Versli Lietuva Atstovė regione
Jūsų planuojama vykdyti veikla yra vadinama neformaliuoju suaugusiųjų švietimu. Norimus kursus galite vesti tiek veikdama kaip fizinis asmuo, t. y. įsigydama verslo liudijimą arba veikdama pagal individualios veiklos pažymą, tiek steigdama juridinį asmenį, pavyzdžiui, mažąją bendriją arba uždarąją akcinę bendrovę.

Lietuvos statistikos departamentas skelbia ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK), kuriuo vadovaujantis galima sužinoti seminarų, mokymų vedimo veiklos kodą (EVRK rasite čia: http://osp.stat.gov.lt/static/evrk2.htm). Seminarų, mokymų veikla atitinka 85.52 ar 85.59 veiklos kodus, o šių kategorijų veiklos šiuo metu gali būti vykdomos turint verslo liudijimą.
Pažymėtina, kad pagal Švietimo ministro įsakymą “Dėl teisės užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimų įgijimo tvarkos” neformaliuoju suaugusiųjų švietimu įmonės turi teisę užsiimti savo įstatuose (nuostatuose) kaip vykdytiną veiklą nurodžiusios “EVRK 85.59. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas“.

Vykdytojai gali išduoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo pažymėjimus, patvirtinančius dalyvavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje ir jos baigimą, išskyrus išsilavinimo, tam tikros jo pakopos ar reglamentuoto modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą. Tokie pažymėjimai gali būti pripažįstami juridinių ir fizinių asmenų, jei jų pripažinimas kitaip nereglamentuojamas teisės aktais. Tačiau, vadovaudamosi tokiais pažymėjimais, formaliojo švietimo ar studijų institucijos negali išduoti valstybės pripažįstamų diplomų ar pažymėjimų.
Taigi, apibendrinus galima teigti, jog Jūsų planuojama užsiimti veikla vadinama neformaliuoju suaugusiųjų švietimu ir, vesdama kursus, jau vykdysite neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Jiems pasibaigus galėsite išduoti kursų baigimą patvirtinančius pažymėjimus, tačiau, kurių valstybė nepripažins kaip dokumentų, suteikiančių kvalifikaciją, išsilavinimą.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai