KAIP ĮSIDARBINTI NE PELNO SIEKIANČIOJE VŠĮ?

Teisė Atsakė: Vaida Tamošaitė 2018-10-24
Savanoriauju (verčiu, redaguoju, maketuoju) ne pelno siekiančioje VšĮ. Norėčiau joje įsidarbinti, bet pinigų mokėti algai įmonė neturi. Ar galiu sudaryti savanorystės sutartį? Ar tada skaitysis, kad dirbu šioje VšĮ, tik negaunu algos ir todėl nemoku mokesčių? O gal galiu iš savo pinigų mokėti sau algą, t.y. pervesti įmonei? Kokia tai turėtų būti suma ir kaip tada su mokesčiais?
Mano darbo stažas 34 metai, šiuo metu esu užsiregistravusi darbo biržoje, bet kitur įsidarbinti negaliu - tik šioje ne pelno siekiančioje, lėšų neturinčioje VšĮ.
Vaida Tamošaitė
VšĮ Versli Lietuva Regionų koordinatorė
Savanoriškos veiklos įstatymo 3 str. 1 dalis teigia, kad „Savanoriškos veiklos organizatoriaus ir savanorio santykiai yra civiliniai teisiniai santykiai“, kas reikštų, jog tarp savanoriškos veiklos organizatoriaus bei savanorio sudaroma ne darbo, o civilinė sutartis. Taigi savanoriai nėra laikomi darbuotojais Lietuvos Respublikos darbo kodekso prasme. Savanoriai vykdo veiklą neatlygintinai pagal savanorio ir savanoriškos veiklos organizatoriaus žodinę arba rašytinę civilinę savanoriškos veiklos sutartį. Jeigu Jūsų paminėtas VšĮ neturi galimybių Jus įdarbinti ir mokėti atlyginimą, galbūt Jums būtų pravartu pradėti vykdyti veiklą su individualios veiklos pažyma. Tokiu atveju, nesudarydamas darbo sutarties, galite teikti savo paslaugas tiek minėtam VšĮ, tiek kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir gauti už tai atlygį. Asmenys, vykdantys veiklą su individualios veiklos pažyma, moka gyventojų pajamų mokestį nuo 5% iki 15%, priklausomai nuo per metus uždirbtų apmokestinamųjų pajamų. Taip pat asmenys vykdantys individualią veiklą privalomai draudžiami pensijų, ligos, motinystės/tėvystės, sveikatos draudimu. Įmokos Sodrai mokamos nuo 50% individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų. PSD dydis yra 9%, VSD įmokų tarifas 28,9% (arba 30,9% jei asmuo kaupia pensijai papildomai). Socialinio draudimo įmokas galima mokėti iš anksto (avansu). Įmokos iš anksto skaičiuojamos ir mokamos savanoriškai.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai