KOKIA VEIDO KAUKIŲ SUKŪRIMO PROCEDŪRĄ?

Noriu sukurti prekės ženklą gintaro dulkių kaukėms ar šveitikliams. Ar reikia kažkur tikrinti gintaro dulkes ar jos be priemaišų ar tai turėtų užtikrinti gintaro dulkių pardavėjas? Tokiu atveju, jei man reikia už tai atsakyti, kur reikėtų kreiptis?
Prekės ženklo sukūrimo procedūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas. Jame numatyta, kad norint įregistruoti prekės ženklą reikia paduoti paraišką Valstybiniam patentų biurui.

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009  „Dėl kosmetikos gaminių“ nustato taisykles dėl kosmetikos priemonių gamybos, sudėties. Taigi, kosmetikos gaminiai turi atitikti ir visus Reglamento nustatytus reikalavimus.

Pagal Reglamentą, rinkai pateiktas kosmetikos gaminys turi būti saugus žmonių sveikatai, jei naudojamas laikantis įprastų ar numanomų naudojimo reikalavimų, ypač atsižvelgiant į: a) pateikimą, įskaitant atitiktį Direktyvai 87/357/EEB; b) ženklinimą; c) su naudojimu ir išmetimu susijusius nurodymus; d) visas kitas nuorodas ar informaciją.

Bendruosius reikalavimus kosmetikos produktams nustato ir Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas. Atkreiptinas dėmesys, jog produktų gamintojas privalo teikti į rinką tik saugius gaminius, tinkamai ženklinti gaminius ir teikti vartotojams reikiamą informaciją prieš jiems perduodamas gaminį, kad vartotojai galėtų įvertinti su gaminiu susijusią riziką per visą nurodytą, įprastą ar numanomą jo vartojimo laiką ir pan.

Taigi, prekės gamintojas yra atsakingas, kad prekybai pateikiamas produktas būtų saugus ir atitiktų teisės aktų numatytus reikalavimus.

Norint patikrinti gintaro dulkių tinkamumą naudoti kosmetikoje, Jums reikėtų kreiptis į akredituotą laboratoriją, kuri atliktų produkto tinkamumo vertinimą.

Atkreipiu dėmesį, kad šioje konsultacijoje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio. Dėl kiekvieno individualaus atvejo ir išsamios konsultacijos patartina kreiptis į teisininkus.

Dr. Dalia Foigt – Norvaišienė
advokatė, teisės patarėja

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai