GROŽIO KABINETAS, KAIP PAPILDOMA VEIKLA

Teisė Atsakė: Diana Grapskytė 2019-10-08
Dirbu valstybės įmonėje, bet noriu užsiimti papildoma veikla. Noriu atsidaryti namuose depiliacijos kabinetą. Kaip bus su mokečių mokėjimu vykdant papildomą veiklą. Kokius mokesčius reikės mokėti? Ką geriau rinktis ar verslo liudijimą, ar individualią veiklą. Užsiimsiu šia veikla savaitgaliais. Pajamos per mėnesį nesieks daugiau 200eu.
Diana Grapskytė
VšĮ Versli Lietuva Regionų koordinatorė
Grožio paslaugas galima teikti su verslo liudijimu arba su individualios veiklos pažymą. Vykdant veiklą su verslo liudijimu mokami mokesčiai: 1) fiksuotas pajamų mokestis, kuris priklauso nuo savivaldybės, taip pat nuo veiklos ir mokamas prieš įsigyjant verslo liudijimą proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui; 2) VSD įmokos – 8,72 % nuo MMA arba 10,52 % nuo MMA, jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 1,8 % arba 11,72 % nuo MMA, jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 3 %, jei verslo liudijimas galioja mėnesį. Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui; 3) PSD įmokos – 6,98 % nuo MMA. PSD įmoką sumoka nuo MMA, galiojančio tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Asmenys dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai, pensininkai, neįgalieji ir kiti socialiai drausti asmenys įmokas moka proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Vykdant veiklą su individualios veiklos pažyma mokesčiai mokami ir deklaruojami pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų gegužės mėn. 1 d.: 1) GPM – nuo 5 % iki 15 % nuo asmens gautų apmokestinamųjų pajamų, t. y. nuo per metus gautų pajamų atėmus išlaidas šioms pajamoms uždirbti; 2) VSD – 12,52 %, arba 14,32 %, jei asmuo kaupia pensijai papildomai 1,8 %, arba 15,52 %, jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3 % nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų. VSD įmokų gali nemokėti (tas laikotarpis bus neįskaitytas į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą) – asmenys, gaunantys valstybinę socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją; gaunantys šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją; yra sukakę senatvės pensijos amžius; vykdo individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą vienerius metus nuo pirmosios veiklos pradžios (Pirmosios veiklos pradžia laikoma po 2018 m. sausio 1 d. asmeniui pirmą kartą tapus savarankiškai dirbančiu asmeniu); 3) PSD – 6,98 % nuo MMA kas mėnesį. Pasibaigus metams, jei asmens faktiškai gautos pajamos viršija 12 MMA, tuomet reikia paskaičiuoti PSD 6,98 % nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų ir sumokėti skirtumą. Jei Jūs esate dirbanti pagal darbo sutartį ir Jums ši veikla yra kaip papildomas darbas, tai PSD mokesčio kas mėnesį nuo MMA nereikės mokėti, o reikės mokėti tik pasibaigus kalendoriniams metams  6,98 % nuo 90 % apmokestinamųjų pajamų.

Jei Jūs dirbate pagal darbo sutartį ir Jums čia bus tik papildoma veikla savaitgaliais, tai manau, kad Jums geriau būtų veiklą vykdyti su verslo liudijimu.

Klausimai
© 2011 - 2018 BZN start. Visos teisės saugomos. prenumerata reklama kontaktai